videobook a lap alján! 

Hetvenöt éve szabadult fel Auschwitz – konferencia a Soá utótörténetéről

 

A multidiszciplináris konferenciára elsősorban a Soá utótörténetével foglalkozó kutatókat vártunk, többek között olyan elemzésekkel, amelyek az alábbiakkal foglalkoznak:

 

a) a megsemmisítő és munkatáborokat, a gettókat és munkaszolgálatot túlélők viszonya a társadalomhoz és kirekesztőikhez;

b) a túlélők lélektani világa;

c) a vallások és vallásosság szerepe a túlélők körében;

d) embermentők és túlélők kapcsolatai;

e) a visszatérők elleni – pogromig menő – atrocitások körülményei, eseteinek elemzése;

f) a visszatérők társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai helyzete;

g) a Soá után Izraelben és más országokban letelepedők helyzete;

h) a Soá első (történet- és társadalomtudományi, lélektani, egyházi, szépirodalmi, művészeti stb.) reflexiói;

i) a Soá-ért felelősséget viselőkkel szembeni igazságszolgáltatás kérdései.

 

A konferenciát a WJLF Soá és Kereszténység Kutatóintézete és Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézete szervezte

 

Helyszín: Budapest, VIII. Dankó u .11., Kline terem

 

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Időpont: 2020.01.26, vasárnap

 

A részvétel ingyenes volt, regisztrációt nem igényelt.

 

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20200126.htm

 

A rendezvényen 20 perces előadások voltak, melyekhez 20 perces vitaidők tartoztak.

 

Program

9:00

Megnyitó

 Iványi Gábor, rektor

 

9:05

Pók Attila

CSc

 

Gondolatok

9:45

Németh Nikolett

középiskolai tanár

SZISZKI

Középiskolai diákok Auschwitz-élménye, Diskurzus a Holokausztról a középiskolában

10:25

Gadó János

-

Szombat folyóirat

Hogyan legyünk antiszemiták Auschwitz után

11:05

 

 

szünet

 

11:20

Pelle János

CSc

ORZSE

Zsidóellenes vérvád, hisztéria, népítélet 1945-ben Magyarorszáégon Auschwitz után

12:00

Krausz Tamás

DSc

ELTE

Auschwitz 75. Tortenelem es emlekezet(politika)

12:40

Nagy Péter Tibor (BETEGSÉG MIATT ELMARADT)

DSc

WJLF, ELTE TÁTK OITK

Budapesti zsidók 1945-ben

13:20

 

 

Ebédszünet

 

13:55

Iványi Gábor

 

Megemlékezés a Wesley udvarán

 

14:05

Karády Viktor

MTA

CEU

A zsidó 'túliskolázás' 1945 után Magyarországon

14:45

Karsai László

DSc

SZTE BTK

Az 1945-1946-os nagy magyarországi politikai perek és a holokauszt

15:25

Gábor György

(BETEGSÉG MIATT ELMARADT)

DSc

 ORZSE

 a Tanuskodás relevanciája

16:05

 

 

szünet

 

16:20

Klacsmann Borbála

doktorandusz

SZTE BTK

A „jogos örökség” megszerzése? Az Országos Zsidó Helyreállítási Alap és a kárpótlás kérdése

17:00

Szilágyi-Gál Mihály

PhD

ELTE

Az első Auschwitz-memoár: Kornis Ottó, "Füst"

17:40

Majsai Tamás

 CSc

 WJLF

A Soá egyes theológia-valláselméleti aspektusai

 

Részletes információk

 

Iványi Gábor

 

 

Pók Attila

 

 

 Németh Nikolett

középiskolai tanár

SZISZKI

Középiskolai diákok Auschwitz-élménye, Diskurzus a Holokausztról a középiskolában

Holokauszt-pedagógia; Auschwitzlátogatás; középiskolai Holokauszt-szakkör

Előadásomban a több éve működő középiskolai Holokauszt-szakköröm munkáját kívánom bemutatni. A Holokauszt-diskurzus fontos része kell legyen középiskolai oktatásunknak, azonban az időhiány miatt erre nehezen jut lehetőség. 4 éve folyamatosan működő Holokauszt-szakköröm olyan érdeklődő diákokat fog össze a 14-19 éves korosztályból, akik számára fontos, hogy jobban megismerjék a magyar és világtörténelem ezen korszakát. Osztályfőnökként és irodalomtanárként a szakkör nem csak történelmi tényekkel foglalkozik, sokkal inkább személyes történetekkel, morális és erkölcsi kérdésekkel, empátiafejlesztéssel.

Teaching the Holocaust, Empowering students

teaching about the Holocaus, empowering students, visiting Auschwitz with students.

In my presentation, I intend to present the work of my high school Holocaust course which has been working for several years. Speaking about the Holocaust should be an important part of our high school education, but due to the lack of time, this is difficult to achieve. My Holocaust special course, which has been in operation for 4 years, brings together interested students from the age of 14-19 who would like to get in to know this era of Hungarian and world history. As a classteacher and literature teacher, the course deals not only with historical facts, but rather with personal stories, moral issues, and empathy development.

Gadó János

-

Szombat folyóirat

Hogyan legyünk antiszemiták Auschwitz után

poszt-holokauszt; antiszemitizmus;

A zsidóellenes érzületek nem szűntek meg azután sem, hogy a Holokauszt tényei napvilágra kerültek, csupán kerülőutakra kényszerültek. 1945 után ezek az érzések bonyolult és változatos utakat jártak be térben és időben változva. Az előadás ezeket a kerülőutakat próbálja röviden áttekinteni.

How to be an anti-Semite after Auschwitz

post-Holocaust age; antisemitic detours

Anti-Jewish animosities had not ceased to exist after facts of the Shoah came to light. The old ways of anti-Semitism had been blocked, but anti-Semitic feelings found new ways of expression, just like a river finds a new bed if the old one is blocked. My lecture gives a short overview of these sophisticated detours.

Pelle János

az irodalomtudomány kandidátusa (1984, MTA), ami PhD-vel egyenértékű

ORZSE

Zsidóellenes vérvád, hisztéria, népítélet 1945-ben Magyarországon Auschwitz után

Blood libel, hystera, lynching

A holocaust után az antiszemitizmus tovább élt Kelet-Európában, mindenekelőtt Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon Az előadás Magyarországon feltámadt számos vérvádas hisztériáról szól (Kaposváron, Budapesten, Kunmadarason, Miskolcon), történelmi és pszichológiai megközelítésben. Az utóbbi két eset (a kunmadarasi és a miskolci) pogromhoz és lincseléshez is vezetett. A posztholokauszt események legfőbb okai: az előző rendszerek antiszemita propagandája és politikája (a Horthy-rendszer, mint olyan, Sztójay és Szálasi Kormányzata, a nyilaskeresztesek); nyomor, éhínség és infláció 1945-46-ban; a visszatérő zsidó deportáltak konfliktusai és a Kommunista Párt rejtett antiszemitizmusa.

Blood libel, hysteria, lynching against Jews in Hungary in 1945 and 1946

Postholocaust, Hungary, blood libel

After the holocaust the antisemisim remains in Eastern-Europe, mainly in Poland, Slovakia and Hungary. The lecture is about several rising blod libel hysteria in Hungary (Kaposvár, Budapest, Kunmadaras, Miskolc) from historical and psychological point of view. The last two case turned into pogrom and lynching too. The main reasons of this post-holocaust events: the antisemisitic propaganda and politics of the previous hungarian regimes (the Horthy regime as such, the Sztójay and Szálasi governement, the arrow-cross party); the misery, hunger and inflation in 1945-46; the return of the jewish surviors of the deportations and the hidden antisemitism of the Communist Party.

Nagy Péter Tibor

DSc

WJLF, ELTE TÁTK OITK

Budapesti zsidók 1945-ben

Budapest, zsidóság,, társadalomszerkezet, 1945

"A magyar és budapesti zsidók 1945 előtti társadalmi összetételéről a népszámlálások és a fővárosi statisztikai hivatal felmérései igen bőséges ismereteket nyújtanak. A getto felszabadulása utáni időszakról viszont alig van adatunk.

A budapesti lakások és lakóik 1945-ös összeírása az egyetlen általunk ismert kivétel. Ezen adatbázis valamennyi budapesti társadalmi csoportról személy-soros adatot szolgáltat. Természetesen ez sem tejes körü: a még hadifogságbanlévô munkaszolgálatok például hiányoznak. E rendkívüli lehetôség késztet arra, hogy ebben az írásban csak ezzel az adatbázissal foglalkozzunk. A teljes feldolgozás természetesen csak több tíz-millió forintos elôzetes befektetés után realizálód-hatna: a fôvárosi levéltárban több száz dobozban tárolt összeíróívek maradéktalan rögzítése ekkora forrást igényelne.A 2000-es években erôforrásainkból egy 5 %-osminta rögzítésére futotta. Ezt elemezzük most.

 

"

Jews in Budapest in 1945

Budapest, Jews, society, 1945

"The censuses of Hungary and Budapest the surveys of the Budapest Statistical Office provide rich informations about the Jewish society of Budapest before 1945 . However, there is hardly any data on the period after the ghetto was released.

The 1945 census of Budapest homes and their residents is the only exception we know of. This database provides personal data from all Budapest social groups. Of course, this is not complete either: for example, labor services still in prison are missing. This extraordinary opportunity compels us to focus only on this database in this lecture. Of course, complete processing would only be realized after tens of millions of forints in advance: it would take such a large amount of resources to record the census archives stored in hundreds of boxes in the capital's archives. In the 2000s, it ran a 5% sample of our resources. We are analyzing this now."

Szilágyi-Gál Mihály

PhD

ELTE

Az első Auschwitz-memoár: Kornis Ottó, "Füst"

Kolozsvár; Holocaust; memoár

Kornis Ottó Füst című könyve az egyik legkorábbi, de az is lehet, hogy a legelső részletes memoár Auschwitzról. Még 1945-ben megjelent. Később teljesen feledésbe merült. Az eredetileg is a kolozsvári Minerva Társaság által kiadott mű egy már a harmincas években ígéretesként ismert fiatal drámaíró tollából származik, akiről a két világháború sajtója számos említést tesz. Az 1911-ben Kolozsváron Kohn-nak született Kornis Ottó, jogász, a város gettójából 1944 nyarán kerül először Auschwitz-Birkenau-ba a szüleivel. Majd a jól ismert “szelekció” után végérvényesen elszakítva tőlük, pár hét múlva Auschwitzból, Gross-Rosenbe viszik kényszermunkatáborba, majd több tábort is megjárva végül a dörnhaui lágerbe kerül, ahol 1945 tavaszán éri a felszabadulás. Az erdélyi deportálások és utótörténetük szakértője, az utószót jegyző erdélyi Holocaust-szakértő történész és újságíró Tibori Szabó Zoltántól többek között a legkorábbi erdélyi, illetve partiumi tanúságtételekről is értesülünk. Az utószó gazdag forrásanyaggal szolgál az erdélyi deportálásokat előkészítő intézkedések sajtójáról is.

The First Auschwitz Memoir: Ottó Kornis, Füst (Smoke)

Kolozsvár, Holocaust, memoir

The book "Smoke" (Füst) is most probably the first longer personal testimony about the Holocaust, first published in Nagyvárad, in 1945. The author Ottó Kornis was born in the North-Transilvanian city Kolozsvár where he worked as a lawyer. He was also a promising young author of dramas and short stories. The book is a detailed personal memory of the deportations from the ghetto in Kolozsvár in May 1944, the selection in Birkenau, the loss of the parents and of many friends, and of the a whole year spent in different forced labour camps until the liberation in Dörnhau. The book contains an accurate afterword and selection of titles from the contemporary press by Zoltán Tibori-Szabó, historian and journalist, expert of the North-Transilvanian Holocaust.

Karády Viktor

külső tag, MTA

CEU

A zsidó 'túliskolázás' 1945 után Magyarországon

zsidó művelődés; 'túliskolázás'; holokauszt-hatástás

Magyarországon a Reformkortól kezdődően s különösen az elit-képzés 1949 utáni átszervezésétől az elemi népiskola feletti képzési intézmények markáns jellemzőjévé vált a zsidó tanulók és diákok markáns korcsoport-sajátos túlreprezentációja a magasabb iskolázás legtöbb intézménytípusában és szintjén. Ezt a tendenciát nagyrészt, bár nem teljesen, leállította az 1920-as numerus clausus törvény, majd - sokkal brutálisabban - az ország 1938 utáni fasizálódása mely 1944-ben a Soához vezetett. Előadásomban megvizsgálom, hogy milyen nyomokat hagyott ez a hosszú történelmi trend a túlélő zsidóság iskolázási stratégiáiban és gyakorlatában. Fő forrásaimat az 1945 után kiadott statisztikai évkönyvek (melyek a magyar történelemben utoljára publikáltak felekezeti adatokat a diákság megoszlásáról) és egyes prozopográfiai kutatások hozamai képezik az 1946-os és 1947-es évekre nézve.

Jewish 'overschooling' after the Shoah

Jewish education, 'overschooling', Shoah-effect

In modern Hungary - since the pre-1848 period, especially after the imperial reorganization of elite training in 1849, one of the special characters of post primary education is the marked age group specific excess of Jews in most tracks of secondary and higher schooling. This trend was forcibly stopped - if not quite annulled - by the 1920 numerus clausus law and - much more drastically - blocked after 1938 during the nazification of the country leading in 1944 to the Shoah. The exposé would investigate the empirical traces of the trend after 1945 thanks to various data on the confessional distribution of students in the years 1946 and 1947 available in statistical yearbooks (for the last times in Hungarian history) and in prosopographic surveys of the student populations in various study branches and levels.

Karsai László

DSc

SZTE BTK

Az 1945-1946-os nagy magyarországi politikai perek és a holokauszt

Népbíróságok, holokauszt, főbűnösök

Előadásomban a következő kérdésekre próbálok választ adni az 1945-1946-ban népbíróság elé állított miniszterelnökök (Bárdossy László, Imrédy Béla, Sztójay Döme és Szálasi Ferenc) peranyagának elemzésével: a magyar zsidók jogfosztásával, kifosztásával, és a deportálásukkal kapcsolatban a népügyészek és a politikai ügyészek milyen vádakat, milyen politikai céllal, milyen bizonyítékok és tanúvallomások alapján fogalmaztak meg? Hogyan próbáltak védekezni a vádlottak, és mit tudhattak meg a „kívülállók” a magyar zsidóság második világháborús szenvedés-történetéről e perek alapján?

The Great Hungarian Political Trials and the Holocaust

People's Courts; Holocaust, retribution

In my intervention I would like to address the following questions: during the great political trials of the four prime ministers (László Bárdossy, Béla Imrédy, Döme Sztójay and Ferenc Szálasi) which were the the most important Holocaust-related charges, why especially these were raised against the defandants and the former leaders of Hungary how tried to defend themselfs, and what kind of information we can get about the persecution of the Hungarian Jews during WWII based on these trials?

Gábor György

DSc

ORZSE

A tanuskodás relevanciája

 

 a történelmi és hermeneutikai értelemben vett tanú, maga a tanúskodás a holocaust vonatkozásában releváns-e? Állításom az, hogy a holocaust a teljes és végső megsemmisítésben tölti be “rendeltetését”, ám aki ezért vagy azért túlélte (és itt most érdektelen, hogy miért élte túl: szerencséje volt, együttműködött etc.), az nem élte meg a holocaustot a maga teljességében, ezért nem képes tanúságot tenni. Primo Levi a túlélőket épp ezért nevezi “szürke zónának”. Magyarán: hogyan változik a tanú hérodotoszi és arisztotelészi “klasszikus” formája? 

 

 Klacsmann Borbála

doktorandusz

SZTE BTK

A „jogos örökség” megszerzése? Az Országos Zsidó Helyreállítási Alap és a kárpótlás kérdése

Kárpótlás; jóvátétel; Országos Zsidó Helyreállítási Ala

"A magyar kormány 1947-ben állította fel az Országos Zsidó Helyreállítási Alapot azzal a céllal, hogy a párizsi békeszerződésnek és a holokauszt túlélők követeléseinek eleget téve az alapon keresztül a túlélők megsegítésére fordítsa az örökös nélküli zsidó javakat. Az intézmény működését azonban hamar ellehetetlenítette a kialakuló szocializmus.

Ez az előadás esettanulmányokon keresztül kísérli meg bemutatni az OZSHA működését, hogy az milyen hatással volt a túlélők életére és mennyiben sikerült teljesítenie a hozzá fűződő elvárásokat."

Obtaining the “rightful inheritance”? The National Jewish Restitution Fund and the Issue of restitution

Restitution; compensation; National Jewish Restitution Fund

"Fulfilling the demands of the Paris Peace Treaty and the Holocaust survivors, the Hungarian government established the National Jewish Restitution Fund in 1947, with the aim of using heirless Jewish properties to help the survivors. However, the functioning of the institution was soon rendered impossible by evolving socialism.

Through case studies, this presentation attempts to introduce the activity of the Fund, how it influenced the lives of survivors and whether it managed to meet the expectations of the Jewish community."

Majsai Tamás

 

 

 A Soá egyes theológia-valláselméleti aspektusai

Az előadás elsősorban a Soá theológai-valláselméleti reflexióival foglalkozik, különös tekintettel a theodícea és a singularitás kérdéseire.  

 

 Krausz Tamás

Videobook

 

Az előadások és viták hangosított, viszont kissé zajos változata – letölthető mkv fileban

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_00_megnyito_Pok_cut_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_01_Pok_Nemeth_Gado_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_02_Gado_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_03_Krausz_cut_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_04_Krausz_Pelle_Karsai_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_05_Karsai_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_06_Karsai_Karady_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_07_Klacsmann_cut_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_08_Klacsmann_Szilagyi_Gal_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_09_Szilagyi_Gal_Majsai_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_10_Majsai_Ivanyi_vb.mkv
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_11_Ivanyi_vb.mkv

 

 

Az előadások és viták hangosított, viszont kissé zajos változata – kattintással elindítható változat (a robot készíti, február folyamán lesz teljes)

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_00_megnyito_Pok_cut_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_01_Pok_Nemeth_Gado_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_02_Gado_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_03_Krausz_cut_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_04_Krausz_Pelle_Karsai_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_05_Karsai_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_06_Karsai_Karady_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_07_Klacsmann_cut_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_08_Klacsmann_Szilagyi_Gal_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_09_Szilagyi_Gal_Majsai_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_10_Majsai_Ivanyi_vb.mp4
https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_felszabadulasa_75_11_Ivanyi_vb.mp4


Az előadások és viták eredeti változata (a robot készíti, február folyamán lesz teljes) ill. youtube változata

 

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_00_megnyito_Pok.mp4

https://youtu.be/bKtUR-ZZ9wM

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_01_Pok_Nemeth_Gado.mp4

https://youtu.be/F6lfy_M6L1s

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_02_Gado.mp4

https://youtu.be/07Ou-auzE84

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_03_Krausz.mp4

https://youtu.be/ddzN362XqAQ

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_04_Krausz_Pelle_Karsai.mp4

https://youtu.be/BwUP2_V7YTA

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_05_Karsai.mp4

https://youtu.be/cqjxz1rZUBQ

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_06_Karsai_Karady.mp4

https://youtu.be/TXQcFria9wo

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_07_Klacsmann.mp4

https://youtu.be/nHmPyWpvGg0

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_08_Klacsmann_Szilagyi_Gal.mp4

https://youtu.be/yplCDp9lgq4

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_09_Szilagyi_Gal_Majsai.mp4

https://youtu.be/lNKOKVPvyVY

https://archive.org/download/Holocaust_memory_Hungary/Auschwitz_75_10_Majsai_Ivanyi.mp4

https://youtu.be/CUzBzvnJEs8