Soros György – 90

-     videobook

A Soros György számára 2020 augusztus legelején elküldendő videobook, elekronikus kiadvány 2020 július 1-ig még változhat! Az érdeklődők – előadók és más csatlakozni vágyók - figyelmébe ajánljuk a következőket:

 

1. a konferenciáról (melynek programját lásd ugyanezen a lapon lejjebb) amatőr videofelvétel készült. Ez azt jelenti, hogy a moderátor számítógép képernyőjén egy ablakban volt nyitva a "meet", arra volt ráirányítva a videokamera és az rögzített. "As is".

2. a konferencia költségvetése nulla forint, tehát disszeminációja nem lesz erősebb, mint ami B. Kádár Zsuzsanna és Nagy Péter Tibor idejébe belefér. Ha valakinek van felajánlható munkakapacitása, szakértelme, vagy pénze vegye fel velünk a kapcsolatot...a nagypetertibor@gmail.com e-mail címen.

3. videobook készül. Ennek két netes formája lesz, az egyik a youtube.com, a másik az archive.org platformon. Mindkettő ingyenes, nonprofit és külföldi székhelyű. A fizikai forma egy DVD lesz, amit nagyon kevés példányban gyártunk le, egyet kap Soros György, egyet az OSA, egyet az OSZK, egyet a Congress Library, Washington.

4. aki a konferencia programjában szereplő előadó volt, annak egy előadás erejéig joga, hogy szerepeljen. A szereplés alapvetően azt jelenti, hogy az 1. pontban leírt felvételt hozzuk nyilvánosságra. Akinek ez bármilyen oknál fogva nem felel meg, az legkésőbb július 1-ig e-mailben küldjön egy videofelvételt saját előadásáról. Ezen - az arányosság betartása miatt - harminc percnél hosszabb felvétel ne szerepeljen. A videofelvétel első mondata mindenkinél az legyen, hogy "2020 június 14-15-n a WJLF Tudományos Tanácsa tudományos konferenciát szervezett Soros György közelgő kilencvenedik születésnapjára. Ezen a videofelvételen szereplő előadás korábbi változata ezen hangzott el.". A file neve az legyen, hogy eloadobela_soros90_I.mp4.

5. A videobook fenti törzsanyagához egy II. rész tartozik: bárki aki akar dokumentumfilet, képet küldhet július 1-ig nagypetertibor@gmail.com e-mail címre A mellékletekben szereplő fileoknak a következő nevet kell adni:

eloadobela _soros90_II_melleklet_1.jpg,  eloadobela _soros90_II_melleklet_2.pdf  Tehát: teljes név, ékezet nélkül, egyben kisbetükkel és utána  _soros90_II_melleklet alak- majd a dokumentum sorszáma. Szóköz nincs a filenévben, csak alsó vonal

6. "Angol és magyar nyelvü változatok" címmel lesz egy III. fejezet. Aki akarja, előadását leadhatja az elhangzottól eltérő nyelven is .

  nagypetertibor_soros90_III_English.mp4 néven, vagy aki eredetileg angolul beszélt eloadobela_III_magyar.mp4 néven

7. A "konferenciához csatlakozók" címmel lesz egy fejezet. Ebbe azok küldhetnek nagypetertibor@gmail.com e-mail címre anyagot, akik nem értesültek időben a konferenciáról. Ez  gipszjakab_soros90_IV.doc,  senkirozalia_soros90_IV.mp4. Ezek dokumentumok, vagy videofelvételek lehetnek. A videofelvételek maximum 10 percesek lehetnek, a szövegek maximum 20000 karakteresek.

8. "Tabula gratulatoria" . Az V. fejezet a Soros Györgyöt köszöntők listája, ahogy az julius 1-ig összeáll. Egy sor, a néven kívül , maximum 5 szót tartalmazhat pl "egyetemi tanár, balneológus", "egykori ösztöndíjas", "Soros munkásságát jelentősnek tartó személy" stb

9. A VI. fejezet a magyar Soros Alapítvány és a magyar Nyitott Társadalom Alapítvány által támogatott személyek, intézmények minél teljesebb névsora

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A konferencia honlapja

 

Soros György - 90

 

„…az 1980-as években a magyar, cseh és lengyel ellenzék kitartó és szisztematikus támogatásával Soros hozzájárult a demokrácia megteremtéséhez és a Varsói Szerződés felbomlásához. Az általa elnökölt Open Society Institutes mindenütt a világon támogatja a békés demokratikus átalakulás ügyét. Az általa finanszírozott Central European University magas akadémiai színvonalú, nemzetközi és a demokrácia iránt elkötelezett diákok ezreit bocsájtotta ki. Az antidemokratikus aktivitásukról elhíresült kormányok – mint a fehérorosz, vagy a 2014 utáni magyar – Soros György személyét központba helyező propagandakampányukkal csak megerősítik a demokratikus oldal meggyőződését Soros személyének szimbolikus súlyáról. 2016. július 19-én a Foreign Policy című folyóiratban részletesen kifejtette véleményét az európai migrációs válságról, mely a legkomplexebb elképzelés napjaink egyik legnagyobb krízisének megoldására….” https://168ora.hu/itthon/nobel-bekedijra-jeloltek-soros-gyorgyot-13287

 

 

A Soros György kilencvenedik születésnapjára tisztelgő konferenciát a WJLF rendezi ( http://wesley.hu )

A konferencia internetes formában kerül megrendezésre. A konferencián a 20 perces előadásokat 20 perces vita követi. A részvétel ingyenes és regisztrációt nem igényel

A konferenciára belépni a konferencia  napjain reggel 8.55 től a

http://oktatas.uni.hu/20200614.htm és a

https://ia903109.us.archive.org/19/items/conferences_2018/20200614.pdf

oldalon található linkekre kattintással lehet!

 

A konferenciáról videobook készül, ami ingyenesen hozzáférhető digitális kiadvány lesz a http://archive.org oldalon. Mellékletként tartalmazni fogja az előadások abstractjait, a Soros Foundations/CEU/OSI egykori támogatásairól szóló adattárat, valamint tabula gratulatoriaként azok névsorát, akik 2020 junius 14 24.00 h-ig a nagypetertibor@gmail.com –n írásban jelzik, hogy csatlakozni szeretnének Soros György köszöntéséhez.

 

A konferencia programja

 

9 . 30 . Iványi Gábor / rektor / WJLF / Megnyitó - Open remarks

    Első nap / 2020.06.14

10 . 00 . Borbély-Pecze Tibor Bors / habil. Ph.D. / WJLF / : Pályaorientáció, mint a nyitott társadalom-építés eszköze

10 . 40 . Bretter Zoltán / habil. Ph.D. / PTE / : A "nyílt" és a "zárt" társadalom - Soros György társadalomfilozófiája

11 . 20 . Eörsi László /  / 1956-os Intézet Alapítvány / : A 3 Eörsi (honlap)

12 . 00 . Erős Vilmos / habil. Ph.D. / DE / : A szellemtörténettől a "public history"-ig. (Ifjabb Iványi Grünwald Béla az emigrációban)

12 . 40 . ebédszünet

13 . 20 . Fedor Milán /  /  / : Soros György életútja, szakmai sikerének kulcsa

14 . 00 . Földes István / DSc / Wigner Fizikai Kutatóközpont / : Lézerfúzió 1987, egy lépés a hidegháború ellen

14 . 40 . Hideg Éva / DSc / BCE / : A nyílt társadalom gondolatának hatása az előretekintés fejlődésére

15 . 20 . Vajda János /PhD/OITI/ : Zürichi tapasztalataink és hatása a hazai idegsebészetre

16 . 00 . Kontra Miklós / DSc / MTA Nyelvtudományi Intézet,  KGRE / : Két magyar nyelvészeti kutatás és egy nemzetközi konferencia

16 . 40 . Kovács Dezső / PhD. / MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet / :Világörökség vidéken - áldás vagy átok?

17. 20.  Szabó T. Attila / DSc// : Brüll Emánuel (1884-1951) öröksége - Személyes esettanulmány az … „erdélyiségről”

18.00 közös esti program: beszélgetés Böjte József filmrendezővel, Soros Györgyről szóló filmjének közös megtekintése után!

    Második nap  / 2020.06.15.

9 . 00 . Kovács Ilona / habil. Ph.D. / SZTE / : II. Rákóczi francia kéziratainak sorsa és kiadásának filológiai problémái

9 . 40 . Lengyel, György  - Ilonszki, Gabriella  / DSc / BCE / : Simulated democracy and clientelism. The Hungarian case

10 . 20 . Molnár Judit / habil. Ph.D. / SZTE  / : Zsidóakció – tisztogatás – embermentés. Ferenczy László és Lulay Leó László szerepe a magyar holokausztban

11 . 00 . Karsai László / DSc / SZTE BTK / : A történészek és a holokauszt - 
historiográfiai vázlat

11 . 40 . Nagy Péter Tibor / DSc / ELTE, WJLF / :  The largest Soros Foundation financed research project – „The factors of further learning in higher education, 1998”

12 . 20 . Paul Marer / Ph.D. / CEU / : My major philanthropic projects with George Soros

13 . 00 . ebédszünet

13 . 40 . Peternák Miklós / CSc / C3 Alapítvány / MKE / : A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ létrejötte és első három éve (Video Soros György szereplésével)

14 . 20 . Tamás Pal / habil. Ph.D. / MTA TK Szociologiai Intezet, Corvinus Egyetem / Higher educational policies and separated elit training in the post-socialist 1990ies. A comparative outlook on the Soros network and its new institutions.

15 . 00 . Szilágyi Gál Mihály /habil.PhD/ELTE BTK/  A konspirációelméletek filozófiai és retorikai problémái

15. 40. Majsai Tamás /CSc, WJLF/ Egy 1992-es kispublicisztikai írásom

16. 20. Vámos Tibor /MTA tagja/ …humán emlék Soros Györgyről…

17.00 Nagy Péter Tibor / WJLF /  Zárszó helyett: tabula gratulatoria

 

 

Néhány technikai információ

 

I.

A résztvevő a konferencia meets linkre kattintva a konferencia előtti percekben, vagy a konferencia során bebocsájtást kér a konferenciabeszélgetésre, amire a konferencia előtt másodperceken belül, a konferencia során 5 percen belül engedélyt kap. (Egy kattintással fogom engedélyezni a belépését. )

- Egy napra egy link vonatkozik, tehát aki kilépett, de újra be szeretne lépni, ugyanarra a linkre kattintson, Ha nálam áramszünet, vagy internetmegszakadés következik be (több havonként egyszer történik ilyen) akkor új beszélgetést kell kezdeményeznem.) Az új link felkerül a konferencia oldalára.

-technikai gond azoknál lehet, akinek nincs gmail címe, s aki még XP operációs rendszert használ. Gmail fiók ingyenesen létesíthető. Akinek másféle e-mail címe van az a linket küldje át gmail fiókjára és ott kattintson rá. Akinek csak XP-s gépe van, annak lásd a következő pontot.

-Ha valaki nem tud csatlakozni, nincs kamerája, Xp je van, stb annak a követező megoldást ajánlom, 

a. kisérelje meg a becsatlakozást okostelefononról

b. ha budapesti ember, akkor kérem, hogy jöjjön el a II. Margit krt 64 a II.3. sz alatti lakásba. Itt ugyanis az egyik szobában én vagyok, belépve a konferenciára, egy másik szobában viszont egy másik számítógépről "mindenkori előadó" néven lesz, egy "másik belépő", az elé a gép elé akár többen is leülhetnek egyszerre. 

 

II.

Vannak előadók, akik előadásuk során ppt, doc, xls, vagy jpg fileokat szeretnének bemutatni. Erre a következő eljárás követendő: 

Az előadó anélkül, hogy kilépne a konferenciaprogramból saját gépén elindít egy word, vagy powerpoint programot, esetleg egy filmet stb. 

Javasoljuk, hogy úgy ossza meg a képernyőt, hogy a meets-et és ezt a programot egyszerre lássa!

(ILYEN ESETBEN CSAK A KIVETÍTENDŐ PORGRAM ÉS A MEETS LEGYEN NYITVA AZ ELŐADÓI SZÁMÍTÓGÉPEN MÁS NEM!) 

Figyelem! Az előadó csak akkor tud lapozni a Wordben vagy Power pointban, ha wordre vagy powerpointra kattint, hogyha a meetsben látható tükröződésére kattint, akkor nem tud lapozni.  

A közönség a saját monitorán kicsit kicsinyitett formában ugyan, de ugyanazt látja amit az előadó - azért kicsit kicsinyitettben, mert a képernyő egyrészében továbbra is az előadóról közvetített képet látja. 

Az előadó tehát kétféle módon kommunikál egyszerre a közönséggel: az éppen futó ppt-ben, vagy doc ban lapoz, esetleg valós időben beleír egy dokumentumba stb, és közben hangjával, gesztusaival is előad.

A ppt, vagy wordfile (tehát ami kézzel mozgatandó) mindenképpen az előadó gépéről kerül közvettésre. A film nem feltétlenül. Aki tehát filmet akar vetíteni annak felajánlom, hogy amennyiben előre elküldi a nagypetertibor@gmail.com –ra , akkor azt lejátszom én, és ez esetben az előadó csak a vita során kommunikál a közönséggel!

 

III.

A konferencián jelenlévők (ELŐADÓK ÉS KÖZÖNSÉG) számára a következő szabályokat kérem betartani:

- a belépéskor a képernyő alján látsz egy mikrofont. Arra kattints rá a belépéskor, hogy áthúzott állapotban legyen. Ha áthúzott állapotban van, akkor a konferenciát nem zavarja a kutyaugatás, a felcsendülő telefon stb. Viszont amikor előadóként beszélsz, vagy hozzászólsz akkor kapcsold vissza a mikrofont.

- ha akarod kikapcsolhatod a képernyő alján látható kameraikont is. De kérlek, amikor beszélsz, előadsz vagy hozzászólsz kapcsold be a kamerát. (Ha sávszélesség, vagy internet-kapcsolat miatt torzul a hangod, akkor úgy javíthatod a hallhatóságodat, hogy miután egy pillanatra megmutattad magad a kamerával, kikapcsolod azt. Ettől a hangod hallhatósága javulni fog!)

- a konferencia 20 perc előadás -20 perc vita elven működik. Az előadás idősávjában az előadó és a moderátor mikrofonja van bekapcsolva, tehát kérjük az előadás idősávjában éppúgy ne vágjatok közbe, mintha egy konferenciateremben ülnétek!

- a meets felületén jobboldalt felül látsz egy képernyő ikont, szövegsorokkal. Arra rákattintva a meets jobboldalán megjelenik egy üzenő felület, ahol az előadás alatt üzenhetsz bármely résztvevőnek. DE azt kérem, hogy ezt most CSAK az előadónak vagy a moderátornak szóló üzenetre használd. 

Az előadónak olyasmit üzenj csak, ami közvetlenül az előadást segíti technikai értelemben, pl: "hangosabban beszélj". "lassabban beszélj"

A moderátornak fő szabályként azt üzend, hogy hozzá akarsz szólni az éppen folyó előadáshoz,  hozzá akarsz szólni az előző másodeprcekben elhangzott hozzászóláshoz 

Hozzászólásra jelentkezni tehát üzenettel lehet, (az üzenet tartalmazza a hozzászólni kívánó nevét) a moderátor egyenként ad szót.

Igen fontos, hogy ha két ember egyszerre beszél, akkor némely hangszóró az érthetetlenségig torzít. Tehát a vita során még annyira se vágj a másik ember szavába, amennyire egy konferenciateremben ez elfogadható lenne!