A Magyar Tudomány Ünnepe

 

2020. november 4-30.

 

„Jövőformáló tudomány”

Videobook a lap alján!

 

 

Wesley tudományos körkép

 

2020.11.29-2020.11.30

 

Szokásunk, hogy őszönként Wesley tudományos körkép címmel rendezvényt tartunk, azzal a céllal, hogy a WJLF tudományok iránt érdeklődő polgárai – és a Wesley „körül” lévő magyar tudós emberek - megmutathassák egymásnak és a nagyvilágnak, mivel foglalkoznak éppen. NINCS szakos kötöttség, bármely tudományág köréből lehet előadni, s tudatosan keverjük a különböző tudományágakhoz tartozó előadásokat is.

A fő cél az új előadás, de örülünk olyan előadásoknak is, ami - más közegben - már elhangzott, de nem látható az interneten. Különösen fontosnak tartjuk, hogy tavaly nem szereplő kollégák megtiszteljenek minket, s azt is, hogy ha valakivel jelentős nyilvános tudományos esemény történt, pl doktorált, habilitált, akadémiai albizottságba beválasztatva székfoglalót tartott, jelentős konferencián plenáris előadásra kéretett fel stb - ezen alkalmakon elhangzott (de interneten fenn nem lévő) előadását velünk is ossza meg.

20 perces előadásokra számítunk, amit 20 perces vitaidő követ-

Program: 2020.11.24-től elérhető

 

A konferencia helyszíne: az ONLINE TÉR , meets program
(A távkonferenciázó programról tudnivalók annak, aki még nem használta 
http://oktatas.uni.hu/meets.htm )

 

Program

 

 

2020.11.29 vasárnap

 

 

09

15

Iványi Gábor

 

megnyitó

09

20

B. Kádár Zsuzsanna

/

Kéthly Anna cselekvési színterei a Horthy-korszakban és 1945 után

10

00

Eörsi László

/

Az 1956-os kivégzettek

10

40

Eszter Gombocz

/

Elcsomagolt zsidó (kegy)tárgyak

11

20

Forrai Judit

/

Lelencházból- bordélyházba, szegény-sorsú női karrier a századfordulón

12

00

Bárdos Féltoronyi Miklós

/

Fratelli tutti és a “viszonylagos semlegesség”

12

40

Kattein-Pornói Rita

/

Református tehetségpártoló munka 1941 és 1945 között

13

20

ebédszünet

 

 

14

10

Hubai Péter, Kertai Szabó Ildikó, Plank Zsuzsa

/

Wesley-s kollégák és Wesley-intézmények tudományos  teljesítményei

14

50

Nagy Péter Tibor

/

Az emlékezetpolitika történetírás 2+1 paradoxona

15

30

Majsai Tamás/Kádár Zsuzsa

/

Populizmus és emlékezetpolitika (WJLF,2020 szerk B. Kádár Zsuzsanna) c könyvről https://mek.oszk.hu/21300/21312/

16

10

Hubai Péter

/

Caspar Tauber az osztrák lutheránus protomártir

16

50

Hufnagel Levente

/

Összeomlások dinamikája és a globális ökológiai válság

17

30

Thun Éva

/

A tanári professzió autonómia és ágencia diskurzusának "tündöklése és bukása"

18

10

Borbély-Pecze Tibor Bors

/

Pályainformáció és pályaválasztás

18

50

Kamarás István OJD

/

Esterházy-olvasók pápai vizeken (Három Esterházy-írás befogadása egyetemi hallgatók körében)

19

30

 

 

Dolgaink

 

 

2020.11.30.     Hétfő

 

 

14

00

Lukács Péter, Nagy Péter Tibor

/

Wesley-s kollégák és Wesley-intézmények tudományos  teljesítményei

14

20

Pétervári Kinga

/

Miért alapítunk gazdasági társaságokat?

15

00

Csepeli György / Ladányi János

/

Ladányi János Hanyatló világok c könyvéről

16

00

Lukács Péter

/

A. S. Neill – A.Sz. Makarenko: Hasonlóságok a különbözőségekben

16

40

Sárcsevity - Hajdú Bea

/

A szerbiai nyugdíjbiztosítási rendszer változása

17

20

Tóth Tamás

/

Az oktatásevangélium kibillentése: Vákuumokról, sohaországokról, csodaországokról, és a rostokolás roppant pedagógiájáról

18

00

Szentpéteri Nagy Richard

/

Az íratlan alkotmány

18

40

Szegő Iván Miklós

/

Finnország és Magyarország a XX. században - miért hatékonyabbak a konszenzusos finn elitek?

19

20

Jánossy András

/

Négy világ ontológia

20

00

 

 

Dolgaink

 

Adatok az előadókról és előadásokról

B. Kádár Zsuzsanna          Tudományos fokozat:     PhD        Előadáscím:        Kéthly Anna cselekvési színterei a Horthy-korszakban és 1945 után                         Tárgyszavak:      nőpolitikus; láthatóság; struktúra             Title and keywords:         Political scene for Anna Kethly in the Horthy Era and in the Post-1945 Era    politician; visibility; conformation

Bárdos Féltoronyi Miklós              Tudományos fokozat:     PhD        Előadáscím:        Fratelli tutti és a “viszonylagos semlegesség”                       Tárgyszavak:                     Title and keywords:                       

Borbély-Pecze Tibor Bors             Tudományos fokozat:     PhD habil             Előadáscím:               Pályainformáció és pályaválasztás                           Tárgyszavak:      piaci kudarcok, döntés, pályaismeret      Title and keywords:         Labour market information and career decision making               labour market, careers, market failures

Csepeli György   Tudományos fokozat:     DSc        Előadáscím:        Ladányi János könyvéről                              Tárgyszavak:      https://www.libri.hu/konyv/ladanyi_janos.hanyatlo-vilagok.html               Title and keywords:  

Eörsi László        Tudományos fokozat:                   Előadáscím:        Az 1956-os kivégzettek                  Tárgyszavak:      1956; forradalom; megtorlás      Title and keywords:         Those executed because of 1956              1956; revolution; retaliation

Eszter Gombocz               Tudományos fokozat:     PhD        Előadáscím:        "Elcsomagolt zsidó (kegy)tárgyak A zsidó valláshoz fűződő viszony 1945 után Buda és Óbuda példáján              Tárgyszavak:                szekularizáció; alija; cionista        Title and keywords:         Jewish relics wrapped up  Traces of the Jewish religion in Buda and Óbuda from 1945 to the 1950s. secularisation, aliyah, Zionist

Forrai Judit         Tudományos fokozat:     DSc        Előadáscím:        Lelencházból- bordélyházba, szegény-sorsú női karrier a századfordulón                           Tárgyszavak:      árvaházi ellátás, prostitúciós piac, intézményrendszerek      Title and keywords:         from an orphanage to a brothel, a poor-fate female career at the turn of the century               orphan care, prostitution market, institutional systems

Jánossy András      dr. univ.        Négy világ ontológia          ontológia, ismeretelmélet, rendszer-ökológia         Four World Ontology         ontology, epistemology, system ecology

Hubai Péter        Tudományos fokozat:     CSc        Előadáscím:        Caspar Tauber az osztrák lutheránus protomártir                       Tárgyszavak:      osztrák, lutheránus, protomártir Title and keywords:               Caspar Tauber's Apology              Austrian, Lutheran, Protomartyr

Hufnagel Levente            Tudományos fokozat:     PhD habil             Előadáscím:        Összeomlások dinamikája és a globális ökológiai válság                              Tárgyszavak:      Kihalások, túlnépesedés, fenntarthatóság               Title and keywords:         Dynamics of Collapses and the Global Ecological Crisis               Extinctions, overpopulation, sustainability

Kamarás István OJD        Tudományos fokozat:     DSc        Előadáscím:        Esterházy-olvasók pápai vizeken (Három Esterházy-írás befogadása egyetemi hallgatók körében)                 Tárgyszavak:                irodalom-befogadás, irodalomszociológia, világkép          Title and keywords:         Sailig on unfamiliar sea of readers of Péter Esterhazy (The reception of three Esterházy-writings among university students)         Reception of literary works, sociology of literary works, world-view

Kattein-Pornói Rita          Tudományos fokozat:     PhD        Előadáscím:        Református tehetségpártoló munka 1941 és 1945 között                        Tárgyszavak:      tehetségmentés, Sárospatak, ösztöndíj   Title and keywords:   Reformed talent support work between 1941 and 1945   talent rescue, scholarship, Reformed Church

Ladányi János    Tudományos fokozat:     DSc       

Lukács Péter       Tudományos fokozat:     CSc        Előadáscím:        A.    S. Neill – A.Sz. Makarenko: Hasonlóságok a különbözőségekben                      Tárgyszavak:      Neill, A. S. ; Makarenko A. Sz.; hasonlóságok    Title and keywords:         Neill, A. S. - Makarenko A. S.: Similarities in the Differences               Neill, A. S. , Makarenko A. S, : Similarities

Majsai Tamás     Tudományos fokozat:     CSc        Előadáscím:        Kádár Zsuzsa szerk könyvről https://mek.oszk.hu/21300/21312/                        Tárgyszavak:                     Title and keywords:                       

Nagy Péter Tibor              Tudományos fokozat:     DSc        Előadáscím:        Emlékezetpolitika történetírás 2+1 paradoxona                     Tárgyszavak:      emlékezetpolitika, történetírás, populizmus               Title and keywords:         memory, historiography, populism

Pétervári Kinga  Tudományos fokozat:     PhD        Előadáscím:        Miért alapítunk gazdasági társaságokat?

Sárcsevity - Hajdú Bea    Tudományos fokozat:     MA         Előadáscím:        A szerbiai nyugdíjbiztosítási rendszer változása                         Tárgyszavak:      Szerbia; nyugdíjbiztosítás; útfüggőség     Title and keywords:           Overview of the changes in the Serbian pension insurance system              Serbia; pension insurance; Path dependency

Szegő Iván Miklós            Tudományos fokozat:     PhD        Előadáscím:        Finnország és Magyarország a XX. században - miért hatékonyabbak a konszenzusos finn elitek?                           Tárgyszavak:      -Finnország; Magyarország; elitelméletek               Title and keywords:         Finland and Hungary in the XXeth Century - Why are Consensual Finnish Elites More Effective?            Finland; Hungary; Theory of Elites

Szentpéteri Nagy Richard             Tudományos fokozat:     PhD        Előadáscím:        Az íratlan alkotmány                              Tárgyszavak:      Történeti alkotmány; íratlan alkotmány, alkotmányosság               Title and keywords:   The Unwritten Constitution         Historical constitution; unwritten constitution, constitutionality

Thun Éva             Tudományos fokozat:     PhD        Előadáscím:        A tanári professzió autonómia és ágencia diskurzusának "tündöklése és bukása"                    Tárgyszavak:      tanári ágencia; tanári identitás; tanári autonómia         Title and keywords:         The "Rise and Fall" of the Autonomy and Agency Discourses on the Teaching Profession    teachers' agency, teachers' identity, teachers' autonomy

Tóth Tamás        Tudományos fokozat:     PhD        Előadáscím:        Az oktatásevangélium kibillentése: Vákuumokról, sohaországokról, csodaországokról, és a rostokolás roppant pedagógiájáról                           Tárgyszavak:      Oktatásevangélium, parallaxis, e-dukáció              Title and keywords:               Dislocating the Education Gospel: On Vacuums, Neverlands, Wonderlands, and an Immense Pedagogy of Waiting      Education Gospel, Parallax, E-ducation

 

Lásd még:

 

http://oktatas.uni.hu/20191106.htm

http://oktatas.uni.hu/20191130.htm

http://oktatas.uni.hu/20181118_videobook.htm

https://archive.org/details/Wesley_Tudomanyos_Korkep_2017

https://archive.org/details/wesley_tudomanyos_korkep_2016

 

videobook első példány

01_Ivanyi_Gabor_rektori_megnyitoja.mp4

https://youtu.be/SKBD2ilr4ZI

13_Kadar_Eorsi.mp4

https://youtu.be/pJsj9kJAqUU

14_Eorsi_Gombocz.mp4

https://youtu.be/t9fW4p_R3-k

15_Gombocz_Forrai.mp4

https://youtu.be/GO_XH0aUrW4

16_Forrai_Bardos.mp4

https://youtu.be/UX3kVirjzhk

17_Bardos_Kattein.mp4

https://youtu.be/dPvdy9cv90c

18_Kattein.mp4

https://youtu.be/vbTsHPQg2d0

19_Kertai_Plank_Hubai_Nagy.mp4

https://youtu.be/lK9JBvNu0s4

20_Nagy_Majsai.mp4

https://youtu.be/HtZiYs4XTyM

21_Majsai_Hubai.mp4

https://youtu.be/zERNonMsjZs

22_Hubai_Hufnagel.mp4

https://youtu.be/wEiz8G89HWg

23_Hufnagel_Thun.mp4

https://youtu.be/chEC56Jaxs4

24_Thus_Pecze_Kamaras.mp4

https://youtu.be/plq9-nxkk48

25_Kamaras.mp4

https://youtu.be/3lZOtKlXVZs

27_Lukacs_Nagy_Petervari.mp4

https://youtu.be/2S0LKtPzLPE

28_Petervari_Csepeli_Ladanyi.mp4

https://youtu.be/qpCWIDw97kM

29_csepeli_Ladanyi_Lukacs.mp4

https://youtu.be/dbFG4r5YTzw

30_Lukacs_Sarcsevity.mp4

https://youtu.be/_zrcG6cXPRM

31_Sarcsevity_Toth.mp4

https://youtu.be/vn3N2U2ROg4

32_Toth_Szentpeteri.mp4

https://youtu.be/gWMkva8gwnQ

33_Szentpeteri_Szego.mp4

https://youtu.be/LWcvA685HSQ

34_Szego_Janossy.mp4

https://youtu.be/5Kj1nvZ6IzU

35_Janossy.mp4

https://youtu.be/qoSuYBFB2j0

 

videobook második példány

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_01_Ivanyi_Gabor_rektori_megnyitoja.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_13_Kadar_Eorsi.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_14_Eorsi_Gombocz.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_15_Gombocz_Forrai.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_16_Forrai_Bardos.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_17_Bardos_Kattein.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_18_Kattein.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_19_Kertai_Plank_Hubai_Nagy.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_20_Nagy_Majsai.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_21_Majsai_Hubai.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_22_Hubai_Hufnagel.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_23_Hufnagel_Thun.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_24_Thus_Pecze_Kamaras.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_25_Kamaras.mp4

 

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_27_Lukacs_Nagy_Petervari.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_28_Petervari_Csepeli_Ladanyi.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_29_csepeli_Ladanyi_Lukacs.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_30_Lukacs_Sarcsevity.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_31_Sarcsevity_Toth.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_32_Toth_Szentpeteri.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_33_Szentpeteri_Szego.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_34_Szego_Janossy.mp4

https://archive.org/download/Wesley_korkep_2020/WJLF_tudomanyos_korkep_20201129_35_Janossy.mp4

 

videobook – az első nap délutánjának rögzítése másik tecnológiával

https://youtu.be/L-RvPkaYGF8