Educatio-Harminc


videobook a lap alján!

2021 március 18 csütörtök

két évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály ( http://oktatas.uni.hu ) évi 5-6 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R) szám köré rendez - mégpedig nem konferenciafelhívásos rendszerben, hanem meghívott előadókkal. Így most "Educatio-30" munkacímmel lesz 2021 március 18-án csütörtökön konferenciánk, s ide azok hivatalosak előadóként, akiket a számot tematikusan kézben tartó Kozma Tamás ill.  Fehérvári Anikó főszerkesztő már korábban tanulmány-szerzőnek kért fel.
 Ezt a konferenciát - hasonlóan a Koronavírus időszakba eső konferenciánkhoz  internetes konferenciaként rendezzük, s utólag - ahogy ez 2010 óta szokásunk - videobookként is publikáljuk: http://oktatas.uni.hu/rendezvenyeink_videofelvetelei.htm  Aki a konferencián résztvesz, beleegyezését adja ahhoz, hogy a konferencia teljes anyaga, vitákkal együtt, a közönség – a számítógép monitorán felbukkanó - arcképeivel együtt vágatlanul az internetre kerüljön.
 
 A felkérés szerint az előadás lehet
a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy
b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése vagy
c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg elkészítésében is segíti a szerzőt  vagy
d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis kimaradt/kimaradó elem
Az előadások önálló szellemi alkotások, nem azonosak a megjelenő tanulmányokkal.

 szervező:  Nagy Péter Tibor

 A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.
 A rendezvényen 20 perces előadások lesznek, melyekhez 20 perces vitaidők tartoznak.
 A konferencia – a programváltozásokat mutató, később a videofelvételeket is tartalmazó - honlapja: http://oktatas.uni.hu/20210318.htm

 

Program

 

 

13.00

 Megnyitó

Fehérvári Anikó (Főszerkesztő)

 

 

 

1. szekció

Elnököl Nagy Péter Tibor (MSZT OSZ)

 

 

13.05

 Kozma Tamás :

Visszatekintve a Mérleg-számokra (Bevezetés)

 

 

13.45

 Bajomi Iván :

Az országos tanácskozótestületek szerepe az alsóbb iskolafokozatokkal kapcsolatos döntésfolyamatokban 1945 és 2020 között

 

 

14.25

 Forray R. Katalin :

A cigányság képének változásai a harmincéves Educatio® -ba

 

 

15.05

 Sáska Géza :

A társadalmi egyenlőség megteremtésének változó politikái az oktatásban 1945-2010 (vázlat)

 

 

15.45

 Szünet

 

 

 

 

2. szekció

Elnököl Lukács Péter (WJLF)

 

 

15.55

 Hrubos Ildikó :

A felsőoktatás missziójának keresése - gyorsan változó környezetben

 

 

16.35

 Nagy Péter Tibor :

Társadalomtudományi hálózatok

 

 

17.05

 Polónyi István :

Az Educatio® a hazai oktatáskutatási folyóiratok között

 

 

17.45

 Zárszó

- Kozma Tamás (a szám szerkesztője)

 

 

Részletes adatok

Bajomi Iván  Tudományos fokozat: egyetemi doktori cím  Intézmény: ELTE  Előadáscím:  Az országos tanácskozótestületek szerepe az alsóbb iskolafokozatokkal kapcsolatos döntésfolyamatokban 1945 és 2020 között  Title: The role of central level advisory bodies in decision-making processes affecting lower school grades between 1945 and 2020  Kulcsszavak: testület-barkácsolás; érdekszervezetek stratégiái; a tárgyalásos kultúra hiánya  Keywords: bricolage of  bodies; strategies of interest groups; the lack of culture of negotiation
Forray R Katalin   Tudományos fokozat: PhD, DSc  Intézmény: PTE BTK  Előadáscím: A cigányság képe az Educatioban  Title: The Roma population in the Educatio  Cigány.' roma' változások  Keywords: Gypsy' Roma' variations
Hrubos Ildikó  Tudományos fokozat: CSc  Intézmény: BCE  Előadáscím: A felsőoktatás missziójának keresése - gyorsan változó környezetben   Title: Searching for the mission of higher education - in a fast changing environment  Kulcsszavak: Bologna; globalizáció; társadalmi felelősség  Keywords: Bologna; globalisation; social responsibility
Kozma Tamás  Tudományos fokozat: PhD, Dsc  Intézmény: DE  Előadáscím: Visszatekintve a Mérleg-számokra (Bevezetés)  Title: Looking back to the "Policy Review" issues  Kulcsszavak: Educatio (R) folyóirat; Mérleg-szám; megemlékezés  Keywords: Educatio (R) Journal; policy review; remembrance
Nagy Péter Tibor  Tudományos fokozat: DSc  Intézmény: WJLF, ELTE  Előadáscím: Társadalomtudományi hálózatok  Title: Networks of social sciences  Kulcsszavak: társadalomtudományok ; hálózatszociológia ; tudományszociológia  Keywords: social sciences; network sociology; sociology of science
Polónyi István  Tudományos fokozat: CSc, Dr.habil  Intézmény: DE  Előadáscím: Az Educatio® a hazai oktatáskutatási folyóirat között  Title: The place of Educatio® among Hungarian educational research journals  Kulcsszavak: témák; szerzők; tudományos hatás  Keywords: themes; authors; scientific effect
Sáska Géza  Tudományos fokozat: CsC  Intézmény: ELTE  Előadáscím: A társadalmi egyenlőség megteremtésének változó politikái  az oktatásban 1945-2010 (vázlat)  Title: Changing policies for social equality in education 1945-2010 (outline)  Kulcsszavak: Osztályharc; konszolidáció; autonómia  Keywords: Class struggle; consolidation; autonomy
 

Videobook:

 

1.     kamera – 3 digitális változat

https://youtu.be/nE0RlGQfBvw

https://archive.org/download/educatio_harminc/Educatio_harminc_20210318_1.kamera.mkv


https://archive.org/download/educatio_harminc/Educatio_harminc_20210318_1.kamera.mp4

2.     kamera – 3 digitális változat

https://youtu.be/4IxbWdQVk9I

https://archive.org/download/educatio_harminc/Educatio_harminc_20210318_2.kamera.mkv

https://archive.org/download/educatio_harminc/Educatio_harminc_20210318_2.kamera.mp4

 

Az előadásokhoz tartozó mellékletek

https://archive.org/download/educatio_harminc/EDU30Bajomi.pptx

https://archive.org/download/educatio_harminc/EDU30Hrubos.pptx

https://archive.org/download/educatio_harminc/EDU30Polonyi.pptx