A magyar filozófia helyzete sorozat

- Következő konferenciánk: 

Filozófiai könyvviták – 2021 nyár

 

Az elmúlt években a Wesley János Lelkészképző Főiskolán tartott konferenciasorozatunkban több releváns nézőpontból vizsgáltuk a közelmúlt filozófiai teljesítményeit, diskurzusait.Lásd: https://archive.org/details/a_magyar_filozofia_helyzete

A konferenciasorozat következő részeiben napjaink filozófiai diskurzusait vizsgáljuk, az elmúlt két évben a magyar szerzőktől megjelent filozófiai irodalmon keresztül. E célból 2020. decemberében három napos konferenciát szerveztünk 2018 másfél tucatnyi magyar filozófiai könyvének megvitatására, a szerzők és egy-egy bíráló bevonásával; egy-egy könyv vitájára 55 - 55 percet biztosítva.

2021 nyarán a 2018-ban és 2019-ben megjelent könyvekre fókuszálunk, egy újabb háromnapos konferencián. Két atipikus programpont is lehetséges: olyan nagyon fontos könyvek megvitatása, melyek szerzője már nincs köztünk, s kötelességünknek érezzük, hogy évről-évre megemlékezzünk a magyar filozófia legfontosabb veszteségeiről.

 

Nagy Péter Tibor-Szűcs László Gergely

WJLF

 

A rendezvény online folyik: a http://oktatas.uni.hu/meets.htm

felületen leírt szabályok szerint.

 

Belépés: http://oktatas.uni.hu/belepokod.htm

 

Az online konferencia előadói és opponensei a konferencia napjain kora reggel e-mailben kapják meg a belépéshez szükséges linket. A konferencia további látogatóit kérjük a konferencia napjain 8.45-kor (de nem előbb!!!) kattintsanak a http://oktatas.uni.hu/belepokod.htm linkre! Itt minden nap új belépő linket teszünk közzé (az előző napi nem érvényes.). 


Egy-egy könyv bemutatása a következő formában zajlik: a könyv szerzője/ szerkesztője beszél 15 percig a könyvről, ezt követi az ugyancsak 15 perces vitaindító/opponencia. Ezután kinyitjuk a vitát, 25 perces vita következik. Az utolsó percekben "a szerző" visszakapja a szót és reagál az elhangzottakra. 

Három visszaemlékezés-blokkunk lesz. Itt a megemlékező kollégákat arra kérjük, hogy 20-30 percben emlékezzenek, utána az elhangzottakról beszélgetünk. 


Felhívjuk a figyelmüket, hogyha akár az opponens, akár a szerző nem jelenik meg vagy nem jelentkezik be online, a neki dedikált időpontra automatikusan a következő (és jelen lévő) szerző-opponens párosra kerül a sor. Ha ugyanazon a napon a szerző és az opponens felbukkan, akkor szót kapnak, ha nem akkor az 55 perces programpont automatikusan elmarad. Ezeknek a vitáknak a pótlására "Filozófiai Könyvviták (2021 tél)" című konferenciánkon kerülhet sor.  Kérjük ezért, hogy minden előadó legkésőbb a szekciójának elején jelentkezzen be. (De lehetőleg inkább reggel, és maradjon bejelentkezve akkor is ha nem követi az egész konferenciát, hogy a megnövekedett nézőszám esetén is jelen tudjon lenni).

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferenciáról videófelvétel készül, amelyet a youtube-on vágatlanul közzéteszünk.

 

Program:

Június 24. csütörtök

9:00 – 9:15 megnyitó: Olay Csaba
9:15 – 10:10 Emlékezés Fehér Mártára ; Forrai Gábor
10:10 – 11:05 A "Lukács György és Mészáros István: filozófiai útkeresés - levelezésük tükrében" c. könyvet bemutatja Szigeti Péter és Ropolyi László
11:05 – 12:00 Bakos Gergely: Causa Laetitiae – Utak egy szapienciális gondolkodás felé ; opponens: Gáspár Csaba László

12:00 – 12:30 ebédszünet

12:30 – 13:25 Filep Tamás Gusztáv: Joó Tibor : a szellemtörténet és a magyar nemzeteszme ; opponens: Perecz László
13:25 – 14:20 Emlékezés Fehér M. Istvánra ; Jani Anna
14:20 – 15:15 Boros Gábor: Módszer, metafizika, emóciók: Megújuló alapvetés, affektív közösségalkotás a 17. századi filozófiában ; opponens: Ludassy Mária

15:15 – 15:35 kávészünet

15:35 – 16:30 Lengyel Zsuzsanna Mariann: Hermeneutika és kritikai filozófia : Kant, Heidegger, Gadamer ; opponens: Kővári Sarolta
16:30 – 17:25 Emlékezés Sziklai Lászlóra ; Agárdi Péter
17:25 – 18:20 Márfai Molnár László: A konkrét jelentés poétikája : Fülep Lajos művészetfilozófiája ; opponens: Zuh Deodáth

 

Június 25. péntek

8:50 – 9:45 Aradi Csenge Eszter: Diskurzusok emberről és Istenről : kognitív metaforaelméleti elemzések Pascal és La Rochefoucauld munkáiban ; opponens: Pavlovits Tamás
9:45 – 10:40 Ullmann Tamás: Túl a jelentésen : sematizmus és intencionalitás 2.; opponens: Kelemen János
10:40 – 11:35 Somos Róbert: Kornis Gyula, a filozófus és politikus ; opponens: Mester Béla

11:35 – 12:30 ebédszünet

12:30 – 13:25 Szabadfalvi József: Egy konzervatív állam- és politikatudós : Ottlik László : 1895-1945 ; opponens: Egresi Katalin
13:25 – 14:20 Széplaky Gerda: Sötét és néma : filozófiai esszék - irodalomról, filmről, képzőművészetről ; opponens: Vajda Mihály
14:20 – 15:15 Tuboly Ádám Tamás: Advocatus diaboli : Quine és a modális logika ; opponens: Máté András

15:15 – 15:35 kávészünet

15:35 – 16:30 Paksi Dániel: Az emergencia fogalma ; opponens: Kmeczkó Szilárd
16:30 – 17:25 Weiner Sennyey Tibor: Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve ; opponens: Kovács Gábor
17:25 – 18:20 Horváth Márk - Lovász Ádám - Nemes Z. Márió: A poszthumanizmus változatai : ember, embertelen és ember utáni ; opponens: Széplaky Gerda
18:20 – 19:00 Heller Ágnes: "A zsidó Jézus feltámadása" című könyvét bemutatja Gábor György

 

Június 26. szombat

10:10 – 11:05 Kormos József: Filozófiáról bölcsészeknek és tanároknak ; opponens: Loboczky János
11:05 – 12:00 Trembeczki István: A történelem végének filozófiája: Makrotörténelmi és környezetetikai perspektívák ; opponens: Kiss Lajos András

12:00 – 13:25 ebédszünet

13:25 – 14:20 Czétány György: A transzcendentális probléma - Három szintézis harca egy konzisztens valóságért ; opponens: Forczek Ákos

14:20 – 15:35 kávészünet

15:35 – 16:30 Bernáth László: Morális felelősség, érdem és kontroll – A morális felelősség metafizikája ; opponens: Réz Anna
16:30 – 17:25 Tőzsér János: Az igazság pillanatai: Esszé a filozófiai megismerés sikertelenségéről ; opponens: Bernáth László
17:25 – 17:40 zárszó: Boros Gábor

A konferencia videobookja itt lesz látható!