videobook

 

Oktatásügyi mérleg 2018-2022

 

Két évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály ( http://oktatas.uni.hu ) évi 5-6 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R)  szám köré  https://akjournals.com/view/journals/2063/2063-overview.xml rendez - mégpedig nem konferenciafelhívásos rendszerben, hanem meghívott előadókkal. Így most "Oktatásügyi Mérleg 2018-2022" munkacímmel lesz 2021 dec 9-n  csütörtökön konferenciánk, s ide azok hivatalosak előadóként, akiket a számot tematikusan kézben tartó Kozma Tamás és Polónyi István ill.  Fehérvári Anikó főszerkesztő már korábban tanulmány-szerzőnek kért fel.

 Ezt a konferenciát - hasonlóan a Koronavírus időszakba eső konferenciánkhoz  internetes konferenciaként rendezzük, s utólag - ahogy ez 2010 óta szokásunk - videobookként is publikáljuk: http://oktatas.uni.hu/rendezvenyeink_videofelvetelei.htm

 az előadás lehet

 a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy

 b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése vagy

c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg elkészítésében is segíti a szerzőt  vagy

d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis kimaradt/kimaradó elem

 szervező:  Nagy Péter Tibor

 A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel. Költségvetése nulla forint.

 A rendezvényen 20 perces előadások lesznek, melyekhez 20 perces vitaidők tartoznak.

 A konferencia – a programváltozásokat mutató, később a videofelvételeket is tartalmazó - honlapja: http://oktatas.uni.hu/20211209.htm

 

09.00

Fehérvári Anikó

Megnyitó

09.10

Chrappán Magdolna

Mag- vagy keményvonalas tanterv? A Nemzeti alaptanterv változásai 2010-2021 között

09.50

Györgyi Zoltán

Áttörés a szakképzésben?

10.30

Nagy Péter Tibor

Az iskolázottság alakulása a 2010-es és 2020-as években

11.10

szünet

 

11.20

Polónyi István

Felsőoktatás-politikai mérleg

12.00

Nahalka István

Egy oktatási fejlesztés pedagógiai tapasztalatai - Komplex alapprogram - 2018-2021

12.40

Forray R. Katalin

Átalakulások a romacigány társadalomban

13.20

Kozma Tamás

Hogyan determinálja a múlt a jövőt?

 

 

Az előadások és előadók adatai

 

 

Chrappán Magdolna    /tudományos fokozat/       PhD      /intézmény/  DE NMI /Cím/    Mag- vagy keményvonalas tanterv? A Nemzeti alaptanterv változásai 2010-2021 között  /Title/    Core or hardcore curriculum? The changes of the NCC in Hungary between 2010-2021       /kulcssszvaak/       core curriculum; tantervfejlesztés; Nemzeti alaptanterv  /Keywords/  core curriculum; curriculum design; National Core Curriculum

Forray R. Katalin    /tudományos fokozat/      DSc       /intézmény/  PTE BTK    /Cím/    Átalakulások a romacigány társadalomban   /Title/       Transformations in 2018-2022.   /kulcssszvaak/       "roma/cigány társadalom; fejlesztő programok, középosztály      /Keywords/  "Romani society; supporting programmes; middle class

Györgyi Zoltán       /tudományos fokozat/      PhD habil.     /intézmény/        /Cím/    Áttörés a szakképzésben?      /Title/    Breakthrough in VET in Hungary?    /kulcssszvaak/   iskolarendszerű szakképzés; oktatáspolitika; szakképzés-statisztika       /Keywords/  initial vocational education; education policy; statistics of VET

Kozma Tamás  /tudományos fokozat/      DSc       /intézmény/  DE /Cím/    Hogyan determinálja a múlt a jövőt?      /Title/    Do Past determine Future?       /kulcssszvaak/   educational policy; critical analysis; futures research     /Keywords/       oktatáspolitika; kritikai elemzés; jövőkutatás

Nagy Péter Tibor    /tudományos fokozat/      DSc       /intézmény/  ELTE TÁTK OITK, WJLF     /Cím/       Az iskolázottság alakulása a 2010-es és 2020-as években  /Title/    Trends in educational attainment in 2010 and 2020 /kulcssszvaak/       iskolázottsági statisztika, előrejelző hatás, módszertan /Keywords/  education statistics, predictive effect, methodology

Nahalka István /tudományos fokozat/      CSc       /intézmény/  ELTE, EKKE     /Cím/    Egy oktatási fejlesztés pedagógiai tapasztalatai - Komplex alapprogram - 2018-2021    /Title/       Pedagogical experiences of an educational project - Complex Basic Program - 2018-2021       /kulcssszvaak/   pedagógiai kultúra; oktatásfejlesztési program; Komplex alapprogram       /Keywords/  pedagogical culture; educational development project; Complex Basic Program

Polónyi István  /tudományos fokozat/      CSc, Dr habil      /intézmény/  DE, NI  /Cím/    Felsőoktatás-politikai mérleg   /Title/    Balance sheet for the last four years of higher education policy  /kulcssszvaak/       felsőoktatás-politika, elitista politika, kancellári rendszer, alapítványi átszervezés, nemzetköziesedés    /Keywords/  higher education policy, elitist policy, chancellor system, foundation reorganisation, internationalisation

 

Videobook:

 

https://youtu.be/KGcvTS_vewI

https://archive.org/download/Educatio_R_WJDP/Oktatasugyi_merleg_2018_2022_20211209.mkv

https://archive.org/download/Educatio_R_WJDP/Oktatasugyi_merleg_2018_2022_20211209.mp4