Videobook

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Oktatastorteneti_nevelestorteneti_korkep_Somogyvari_Hegedus_20221028.mp4

https://youtu.be/Y7fetgRBqWQ

 

Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép

 

Nem nagy szakma a magyar neveléstörténetírás, oktatástörténetírás, iskolatörténetírás, pedagógiatörténetírás. Az országos neveléstudományi konferenciák - áruknál és időszervezésüknél fogva - alkalmatlanok a valódi diskurzusra. De a szabad témaválasztású neveléstörténeti konferenciák 20 perce sokaknak kevés, hogy bemutassák profiljukat. A szűkebb tárgyra irányuló konferenciák pedig gyakran elkerülik a kollégák legfontosabb kutatási területeit. Az oktatásszociológus identitásu kollégák gyakran hagyják figyelmen kívül az elmúlt hetven évvel foglalkozó neveléstörténeti rendezvényeket, a neveléstörténész   identitásu kollégák gyakran hagyják figyelmen kívül azt, hogy az oktatáskutatók gyakran érdemben elemzik a 19-21 század olyan jelenségeit, melyek történetiek. Némiképp külön szerveződik a helytörténész szakma is, s azok is akik történészként éppen az oktatásügyi ágazattal foglalkoznak.

A Wesley neveléstudományi tanszéke online rendezvénysorozataként köztes megoldást hírdetünk ezért: olyan online alkalmat, melynek témaválasztása szabad, s melyek egymást követő 45 perces előadásokból és 45 perces beszélgetésekből állnak. Ahol mindenki - akit felkérünk -  bemutathatja az általa követett paradigmát, "beszédmódját" módszereit. Eddig tucatnál több kolléga jelezte részvételét. Az alkalmak:

 

http://oktatas.uni.hu/20221028.htm ; http://oktatas.uni.hu/20221118.htm ; http://oktatas.uni.hu/20221125.htm ; http://oktatas.uni.hu/20221209.htm; http://oktatas.uni.hu/20221216.htm

 

2022 október 28
Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép – Somogyvári Lajossal, Hegedüs Judittal
http://oktatas.uni.hu/20221028.htm
https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/

1.       találkozó    

időpont 2022.10.28. 12.45

Somogyvári Lajos

A politechnikai nevelés, mint a szocialista oktatáspolitika és ideológia terméke

Tárgyszavak:

politechnika, munkára nevelés, szocialista pedagógia, ideológia

Ahhoz a nemzedékhez tartozik, mely első oktatástörténeti műveit a 2000-es években jelentette meg

A pályára nézve - nem technikailag - hanem szellemileg meghatározó közeg: Budapest

A pályát meghatárzó személyiségek Sáska Géza, Donáth Péter, Géczi János

Legfontosabbnak tartja: Származási kategóriák és lemorzsolódás a középiskolában (1953–1962). URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2015/nevelestudomany_2015_3_56-68.pdf

Political decision-making in socialist education: a Hungarian case study (1958–1960). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0046760X.2019.1590651

Róla:

Képség és képtelenség: a szocialista nevelésügy ikonográfiai megközelítése – gondolatok Somogyvári Lajos könyve apropóján. http://real.mtak.hu/97153/1/kepseg-keptelenseg-penzes-david.pdf

 

A megbeszélés linkje:

https://meet.google.com/dxo-ezqm-jsf

 

2 találkozó

időpont 2022.10.28. 14.15

 

Hegedűs Judit

A gyermekvédelem története

Tárgyszavak:

gyermekvédelem; javítóintézet; fegyelmezés

Ahhoz a nemzedékhez tartozik, mely első oktatástörténeti műveit a 2000-es években jelentette meg

A pályára nézve - nem technikailag - hanem szellemileg meghatározó közeg: Budapest

A pályát meghatárzó személyiségek Szabolcs Éva, Pukánszky Béla, Németh András

Legfontosabbnak tartja:

Tanítónői karriertörténetek a dualizmus korából: http://real.mtak.hu/60707/

Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból

Róla:

Berényi Ildikó: https://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_3_108-111.pdf

 

A megbeszélés linkje:

https://meet.google.com/dxo-ezqm-jsf

 

 

 

 

2022 november 18
Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép – „Archivum

http://oktatas.uni.hu/20221125.htm
https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/


2022 november 25
Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép – Sáska Gézával, Kováts Németh Máriával, Boreczky Ágnessel, Vincze Beaval
http://oktatas.uni.hu/20221118.htm
https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/

 
2022 december  9
Neveléstörténeti-oktatástörténeti
körkép  Pukánszky Bélával, Baska Gabriellával, Szabolcs Évával, Biró Zsuzsanna Hannával, Nagy Péter Tiborral
http://oktatas.uni.hu/20221209.htm
https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/

 
2022 december 16
Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép – Ugrai Jánossal, Fenyő Imrével, Pornói Imrével, Vincze Tamással, Garai Imrével, Karády Viktorral
http://oktatas.uni.hu/20221216.htm

https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/