Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép

 

Nem nagy szakma a magyar neveléstörténetírás, oktatástörténetírás, iskolatörténetírás, pedagógiatörténetírás. Az országos neveléstudományi konferenciák - áruknál és időszervezésüknél fogva - alkalmatlanok a valódi diskurzusra. De a szabad témaválasztású neveléstörténeti konferenciák 20 perce sokaknak kevés, hogy bemutassák profiljukat. A szűkebb tárgyra irányuló konferenciák pedig gyakran elkerülik a kollégák legfontosabb kutatási területeit. Az oktatásszociológus identitásu kollégák gyakran hagyják figyelmen kívül az elmúlt hetven évvel foglalkozó neveléstörténeti rendezvényeket, a neveléstörténész   identitásu kollégák gyakran hagyják figyelmen kívül azt, hogy az oktatáskutatók gyakran érdemben elemzik a 19-21 század olyan jelenségeit, melyek történetiek. Némiképp külön szerveződik a helytörténész szakma is, s azok is akik történészként éppen az oktatásügyi ágazattal foglalkoznak.

A Wesley neveléstudományi tanszéke online rendezvénysorozataként köztes megoldást hírdetünk ezért: olyan online alkalmat, melynek témaválasztása szabad, s melyek egymást követő 45 perces előadásokból és 45 perces beszélgetésekből állnak. Ahol mindenki - akit felkérünk -  bemutathatja az általa követett paradigmát, "beszédmódját" módszereit. Eddig tucatnál több kolléga jelezte részvételét. Az alkalmak:

 

http://oktatas.uni.hu/20221028.htm ; http://oktatas.uni.hu/20221118.htm ; http://oktatas.uni.hu/20221125.htm ; http://oktatas.uni.hu/20221209.htm; http://oktatas.uni.hu/20221216.htm

 

2022 október 28
Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép – Somogyvári Lajossal, Hegedüs Judittal
http://oktatas.uni.hu/20221028.htm
https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/


2022 november 18
Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép – „Archivum

http://oktatas.uni.hu/20221125.htm
https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/


2022 november 25
Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép – Sáska Gézával, Kováts Németh Máriával, Boreczky Ágnessel, Vincze Beaval
http://oktatas.uni.hu/20221118.htm
https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/

 
2022 december  9
Neveléstörténeti-oktatástörténeti
körkép  Pukánszky Bélával, Baska Gabriellával, Szabolcs Évával, Biró Zsuzsanna Hannával, Nagy Péter Tiborral
http://oktatas.uni.hu/20221209.htm
https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/

 
2022 december 16
Neveléstörténeti-oktatástörténeti körkép – Ugrai Jánossal, Fenyő Imrével, Pornói Imrével, Vincze Tamással, Garai Imrével, Karády Viktorral
http://oktatas.uni.hu/20221216.htm

https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/

https://meet.google.com/ion-zmaj-fdy