Tájékoztató szakszemináriumokról

 

E szabályok azokra érvényesek akik 2021 január 31-ig a második félév követelményeit még nem teljesítették (függetlenül attól, hogy tanulmányaikat 2019-ben vagy 2020-ban kezdték meg).

 

A negyedik félév végéig teljesíteni kell 6 db egyenként 7 kredit értékű (tehát szakszemináriumonként 7*30*45 percnyi, azaz 157,5 órányi hallgatói munkának megfelelő) tematikus kurzust, szakszemináriumot. A szakszeminárium az oktató belátásának – és előzetes tájékoztatásának - megfelelő mértékben tartalmaz kontaktórát, s azt is tisztázni kell, hogy online vagy személyes találkozást igényel. (A személyes találkozásra vonatkozó – konkrét pandémikus időszakra vonatkozó - jogszabályi vagy rektori tilalmak érvéyesek.) A hallgatói részvétel végterméke lehet kiselőadás és szaktanulmány is. A kiselőadás a 4. félév végén a hallgatói minikonferencián (20 perc terjedelemben) ismételten élőben, vagy felvételről elhangzik, a szaktanulmány (vagy más tudományos írás) publikálását a hallgató megkisérli (s azért majd külön kreditet kap). Üdvözüljük, hogyha a szakszeminárium a hallgatót más tudományos előadásra – köztük az őszönként megrendezésre kerülő Wesley tudományos körképre – felkészíti.

 

A szakszeminárium igazolása a szokásos teljesítésigazolási lapon történik, félévente, egy szakszemináriumról egy lap töltendő ki.

 

Egy félévben legfeljebb három szakszeminárium vehető fel.

 

A 4. félév végére teljesítendő

    

-        hat szakszemináriumnak legalább négy különböző előadója legyen,

-        legalább három (nem saját témavezető) törzstag

-        legalább egy (nem saját témavezető) nem törzstag

-        legalább három olyan aki tartott Palettaelőadást

-        csak egy szakszeminárium lehet a témavezetőnél, témavezető váltás esetén e szabály alkalmazását a doktori iskola előkészítp vezetője személyre szólóan pontosítja

 

Aki szakszemináriumteljesítések a fentiekhez képest túlteljesítette, annak a "fölös" szakszemináriumát konferenciakreditben beszámítjuk – ennek mértékéről a doktori iskola előkészítő vezetője a szakszemináriumvevezető javaslatát meghallgatja. A 3. félév végén mindenki csinál egy listát, milyen szakszemináriumokat teljesített, s annak alapján nyilatkozik, hogy a fenti öt kritériumot teljesítette. A 4. félévre OLYAN szakszemináriumok felvétele lehetséges, ami mindenkinél a hiányosságokat pótolja!!!)

 

AZ A LESZÖGEZETT SZABÁLY, HOGY SZAKSZEMINÁRIUM NEM VEHETŐ FEL ANNAK, AKI A PALETTÁT MÉG NEM TELJESÍTETTE, ÚGY MÓDOSUL, HOGY AKI A PALETTA ÓRALÁTOGATÁSI RÉSZÉT TELJESÍTETTE, DE A ZÁRÓVIZSGÁJÁT MÉG NEM, AZ FELVEHET MAXIMUM KÉT SZAKSZEMINÁRIUMOT

 

A szakszemináriumokkal, kutatási gyakorlattal kapcsolatos konzultációkat lehetőleg ne tegyétek szombaton 9 és 18 h közötti sávra. Kevés kivétellel akkor lesznek a konferenciakreditként is szolgáló Palettaelőadások és a "Lépcsőház" is. Célszerű kerülni a https://archive.org/details/conferences_2018 porgramjában leírt időpontokat is, hogy a konferencialátogatási kreditedek szerzésében ne akadályozzon.   

 

A 4. félév végén a hallgató 6 db 20 perces előadást tart hallgatói mikrokonferencián a szakszemináriumokon tanultakról, válaszol társai kérdéseire és ezzel 3 kreditet szerez. (Ezt a követelményt  a hallgató úgy is teljesítheti, hogy a szakszeminárium teljesítése során félévközben tartott kiselőadását, beszámolóját videora rögzíti és ezen a 4 félév végi találkozón ezt csupán lejátssza, de a vitát részt kell vennie)

 

 

A hallgató az előkészítő vezetőjével való konzultáció nélkül jogosult

a.bármely törzstagot

b.bármely korábban – 2019 őszétől napjainkig - paletta-előadást tartó személyt

c.bármely olyan személyt, aki korábban hírdetett szakszemináriumot

 

megkeresni azzal a javaslattal, hogy hírdessen szakszemináriumot, de az illető ezt nem köteles elfogadni.

 

A hallgató az előkészítő vezetőjének engedélyével jogosult egy olyan személyt megkeresni, aki nem tartozik e három csoport egyikébe sem, de ilyen személynél legfeljebb egy szakszeminárium teljesíthető.

 

 

 

 

A korábbi szabályokat lásd

http://oktatas.uni.hu/szakszeminariumok_20210119ig_ervenyes_valtozat.htm

 

 

 

 

1. sz melléklet: 2020 szeptemberében TÉNYLEGESEN beinduló szakszemináriumok listája

 

Blandl Borbála  

A transzcendentálfilozófiák története II.

 

Blandl Borbála

A felvilágosodás fogalma a XX. században

 

Majsai Tamás

A keresztény antiszemitizmus és zsidószimpátia forrásai és az ún. zsidómisszió

 

Majsai Tamás

Magyarországi egyházak és a Soá (a történtek egyes aspektusai)

 

B. Kádár Zsuzsanna

A magyar holocaust fő kérdései

 

Joó Maria

Posztmodern politikai filozófia: feminista irányzatok

 

Gáspár Csaba László:

Értelmes- e vallásosnak lenni korunkban?

 

2. sz melléklet 2021 januárjában beérkezett kínálatok

 

 

Csepregi András: Luther és a felszabadítás teológia - Walter Altmann Luther-értelmezése

 

Nagy Péter Tibor: Az 1750-1950 közötti magyar elitek felekezeti háttere

 

Wildmann János : Egyházak és hívők a magyar társadalomban

 

Kertai Szabó Ildikó: Az amerikai ébredési mozgalmak ecclesiológia, politikatörténeti és gender aspektusai(Fókuszaban a 18-19. század)

 

További szakszemináriumok beindulásáról a beiratkozási időszak utolsó előtti napján 24.00-ig értesítést kell küldeni Nagy Péter Tibornak, s ő azt haladéktalanul itt megosztja.