Wesley paletta előadások

 

Rendkívül sok konferencia van Magyarországon, ahol a tudósok ismertethetik nézeteiket, legújabb kutatási eredményeiket. A konferenciák természete szerint egy-egy előadásra 20-30 perc jut. Ez nem minden kutatónak, nem minden témának előnyös - vannak, volnának olyan gondolatok, olyan kutatási eredmények, melyek hosszabb kifejtést igényelnének - de a néhány évtizeddel ezelőtt még jellemző műfaj, hogy egy-egy tudományos társaság ülésén egy-egy felkért előadó másfél órás előadást tartott, már nagyon ritkává vált. Ezt a hagyományt kívánjuk feléleszteni.

 

De mégsem egyszerűen feléleszteni. A hagyományos akadémiai vagy társasági székfoglaló előadástól a Wesley-paletta vállaltan különbözik. A felkértek személye, mármint a névsor vállaltan szubjektív. Olyan tudósok ők, akiket életművük alapján itélünk jelentősnek, vagy fiatalságuk ellenére eddigi megnyilatkozásaik alapján igéretesnek. Az sem véletlen, hogy nem egy, hanem két előadást kérünk. A legtöbb kutatót ugyanis jellemzi, hogy szívesen beszél témája kapcsán arról, hogy nagy témákról, egész paradigmákról, vagy éppen tudományterületekről hogyan gondolkodik – de arról is, hogy egy kisebb témában konkrétan milyen kutatási eredményei vannak. De ez sem kötelező: a felkért személy választhatja azt, hogy két nagy átfogó előadást tart, de azt is, hogy két vagy akár több konkrét kutatási eredményt mond el. Sőt azt is, hogy egyetlen előadást tart, technikai szünettel a rendelkezésre álló időben. Korunk szelleméhez illik, hogy ideálisnak azt tartjuk, hogyha az előadások után vagy közben a közönség számára tudományos vitára is mód nyílik – így a videofelvétel diskurzus közeget is dokumentál. Ellentétben az évtizedekkel ezelőtti előadásokkal: a fő eredmény nem a helybeni tapasztalat, hanem a videofelvétel, mely a netre kerül. Amely jó lesz arra, hogy néhány évtized múlva – akárcsak a Gólyavári esték  megmaradt tv-felvételei, https://videotorium.hu/hu/recordings/2093/golyavari-estek, vagy a „mindentudás egyeteme” már webkorszaki sorozata  https://mindentudas.hu/előadások.html eredményeképpen tanítványaink megérthessenek valamit abból, miért hatottak ránk mestereink. És hogy idősen tükörbe nézhessünk: milyenek voltunk fiatalon, középkorúan.

 

A Paletta előadás a következőt jelenti: meghívunk tudósokat, hogy szombatonként tartsanak két nagyobb előadást, (tulajdonképpen egy négy órás tudományos programot) szabadon választott témá(k)ban. A tudományos profilt, vagy újabb tudományos eredményeket bemutató előadásokat a szokásos módon akadémiai csatornákon meghírdetjük, de kifejezetten jó néven vesszük, ha a meghívott személy a maga köreiben, a maga csatornáin is terjeszti a saját előadása hírét.

 

Az előadások után a közönség számára tudományos vitára is mód nyílik, (fő szabályként 75 perc előadás 35 perc vita, 20 perc szünet, 75 perc előadás 35 perc vita strukturát javaslom, de tulajdonképpen mindenki úgy gazdálkodik a saját négy órás szakaszával, ahogyan kíván, ezen időkereten belül akár folyamatos interakció is lehetséges. Az előadónak tudnia kell. hogy előfordul, hogy „valós időben” csak egy-két fős közönség van, tehát az előadás a későbbi megtekintések során fejti ki tudományos hatását. A délelőtti előadások szombaton 9-kor, a délutániak szombaton 14-kor kezdődnek 13 és 14 között mindenképpen tartunk egy ebédszünetet – gondolva azokra, akik a délelőtti és délutáni eseményen is részt kívánnak venni.

 

Az előadások - és a hozzájuk kapcsolódó viták - videobook formájában is megjelennek, vágatlanul, két különböző kiadásban. Ezek elérhetőek a rendezvény honlapjáról, a Wesley honlapjáról és a rednező személyes facebook oldaláról.  A videobookhoz az előadó kívánságára csatolunk szöveges dokumentumot, vagy a kivetített pdf, ppt, prezi filet, handoutot stb.

 

A minden érdeklődő számára nyilvános és ingyenes, előzetes jelentkezést nem igénylő tudományos alkalmak a Wesley doktori iskola előkészítőben ( https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola-elokeszito/ ) annak hallgatói számára kreditszerzőek is.

 

Az előadások helyszíne eredetileg a VIII Dankó u 11, de 2020 áprilisától javasoljuk, hogy az előadások távban történjenek az előadó otthoni számítógépén  található videokamera és mikrofon segítségével -  az ebben gyakorlatlanok számára minden segítséget megadunk.(Akinek ilyen berendezés nem áll rendelkezésére, annak Budapesten a II kerületben vagy a VIII kerületben biztosítunk hozzáférést ilyen készülékhez)

 

 

A várható program – illetve a lezajlott események videobookjai:

 

febr 15 de Kozma Tamás Bevezetés az oktatáspolitikába: alapok, szereplők, színterek.; A komparativ oktatáskutatás alapjai: Oktatási rendszerek, oktatási modellek http://oktatas.uni.hu/20200215.htm

 

febr 15 du Mink Júlia: Az áldozatvédelem, áldozatsegítés fő kérdései Magyarországon

http://oktatas.uni.hu/20200215.htm

 

febr 15 du

Perintfalvi Rita: Az egyházon belüli szexuális bántalmazás http://oktatas.uni.hu/20200215.htm

 

márc 7 de Hrubos Ildikó: Felsőoktatás a 21. században http://oktatas.uni.hu/20200307.htm

 

márc 7 du Polonyi István: Az oktatás finanszírozása http://oktatas.uni.hu/20200307.htm

 

ápr 25 de Bárdos Féltoronyi Miklós: Törökország: vallások és az állam http://oktatas.uni.hu/20200425.htm

 

május 9 de Gordon Győri János: Szépség és szörnyeteg: 4 ellentmondásos jelenség az oktatás világában http://oktatas.uni.hu/20200509.htm

 

május 9 du Hubai Péter: A kereszténység diadalának okairól Egyiptomban http://oktatas.uni.hu/20200509.htm

 

május 16 de Mazsu János: Értelmiségtörténet - értelmiségszociológia  http://oktatas.uni.hu/20200516.htm

 

május 16 du Szentpéteri Nagy Richárd: A politika rendszerei http://oktatas.uni.hu/20200516.htm

 

május 23 du Vattamány Gyula: IV. századi judaizáló keresztények http://oktatas.uni.hu/20200523.htm

 

május 30 de Lukács Péter: Hazai közoktatás-politikai trendek 2010-2020 http://oktatas.uni.hu/20200530.htm

 

május 30 du Horváth Zsuzsa: Szerzők és művek  a közoktatási irodalmi kánonjában - rögzülések, változások, konfliktusok http://oktatas.uni.hu/20200530.htm

június 6 de Szilágyi-Gál Mihály: Az álhírek és összeesküvéselméletek filozófiai vonatkozásai

http://oktatas.uni.hu/20200606.htm

 

június 6 du ELMARAD

 

június 13 de Pétervári Kinga: Szuverenitás kontra joguralom? http://oktatas.uni.hu/20200613.htm

 

június 13 du Borbély Pecze Bors Tibor: Pályacirkálás és átmeneti munkapiacok http://oktatas.uni.hu/20200404.htm

 

június 20 de ELMARAD

június 20 du Trencsényi László: A nevelés új színterei - sokszínű paletta. (Gyermekkultúra - gyerekmozgalmak) http://oktatas.uni.hu/20200620.htm

 

június 27 de Tibori Tímea: Álomból valóság. Életmód – elmélet és gyakorlat http://oktatas.uni.hu/20200328.htm

 

június 27 du Forray R Katalin: Modern cigánykutatások

http://oktatas.uni.hu/20200627.htm

 

július 4 de Nagy Péter Tibor: Oktatás és politika a két világháború között

http://oktatas.uni.hu/20200704.htm

 

július 11 de Kamarás István: : Hittan, erkölcstan, embertan

http://oktatas.uni.hu/20200711.htm

 

július 11 du Ollé János Neveléstudomány vagy pedagógia? "Egy kis hazai" tudományszociológiai elemzés 

http://oktatas.uni.hu/20200711.htm

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

szept 12 de Csepeli György: A magyar nčp mentális szociogrŕfiája

http://oktatas.uni.hu/20200912.htm

 

szept 12 du Kárpáti Andrea: "Jelképek erdején át..." - A kamaszok képi nyelve

http://oktatas.uni.hu/20200912.htm

 

szept 19 de Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés: a kötődés szerepe a szociális viselkedés fejlődésének segítésében

http://oktatas.uni.hu/20200919.htm   ELHALASZTÓDIK

szept 19 du Nahalka István: A mérés lehetősége és lehetetlensége a pedagógiában és a pszichológiában. /A közoktatás tartalmi szabályozásának két rivális paradigmája neveléstudományi megközelítésben.

http://oktatas.uni.hu/20200919.htm

 

szept 26 de Forrai Judit: Mikro és makrokozmosz kölcsönhatása a gyógyítás és gyógyulás szolgálatában

http://oktatas.uni.hu/20200926.htm

 

szept 26 du Vajda Mihály

http://oktatas.uni.hu/20200926.htm

 

okt 3 de Géczi János:  Az európai történeti világképek-emberképek-műveltségképek /  Ikonológiai esettanulmány: a reneszánsz vitalista világkép-emberkép

 

okt 3 du Biró Zsuzsanna Hanna: Tanári életutak, tanári karrierek - módszerek, megközelítések

 

okt 10 de Hajdu Tibor: Trianon hazugságok/ A magyar kommunista párt őszinte története (1918-1949)

 

okt 10 du Ladányi János: Etnicitás és társadalmi rétegződés

 

okt 17 de Pléh Csaba

 

okt 17 du Karády Viktor

 

okt 24 de Fazekas Csaba Prohászka

 

okt 24 du elmarad mert akkor van http://oktatas.uni.hu/lepcsohaz.htm

 

okt 31 de elmarad, mert akkor van: Nagy Péter Tibor: Tudományelmélet

 

 

okt 31 du Kertai Szabó Ildikó: Kvéker mozgalom, mint a reformáció sajátságos felekezete

 

nov 7 de Csepregi András : Kereszténység és demokrácia Bibó István gondolkodásában

 

nov 7 du elmarad, mert akkor van: http://oktatas.uni.hu/lepcsohaz.htm

 

nov 14 de elmarad, mert akkor van: Forrai Gábor: Tudományelmélet

 

nov 14 du

 

nov 21 de elmarad, mert akkor van: Bukovics István: Tudományelmélet

 

nov 21 du Wildmann János:  1. Kairológia – Bevezetés a gyakorlati teológiába ; 2. Kriteriológia – A pasztorális célrendszer meghatározása 3. Praxeológia – Az egyházi gyakorlat reformja

 

nov 28 de Blandl Borbála: A felvilágosodás fogalma

 

nov 28 du Gedő Éva: Történetírás és történetiség 

 

dec 5 de Krausz Tamás: Sztálin

 

dec 5 du

 

dec 12 de Elmarad, mert „Europa 1944-1945” 

 

dec 12 du Elmarad, mert „Europa 1944-1945” 

 

dec 19 de elmarad, mert akkor van: http://oktatas.uni.hu/lepcsohaz.htm

 

dec 19 du