Wesley paletta előadások

 

Rendkívül sok konferencia van Magyarországon, ahol a tudósok ismertethetik nézeteiket, legújabb kutatási eredményeiket. A konferenciák természete szerint egy-egy előadásra 20-30 perc jut. Ez nem minden kutatónak, nem minden témának előnyös - vannak, volnának olyan gondolatok, olyan kutatási eredmények, melyek hosszabb kifejtést igényelnének - de a néhány évtizeddel ezelőtt még jellemző műfaj, hogy egy-egy tudományos társaság ülésén egy-egy felkért előadó másfél órás előadást tartott, már nagyon ritkává vált. Ezt a hagyományt kívánjuk feléleszteni.

 

De mégsem egyszerűen feléleszteni. A hagyományos akadémiai vagy társasági székfoglaló előadástól a Wesley-paletta vállaltan különbözik. A felkértek személye, mármint a névsor vállaltan szubjektív. Olyan tudósok ők, akiket életművük alapján itélünk jelentősnek, vagy fiatalságuk ellenére eddigi megnyilatkozásaik alapján igéretesnek. Az sem véletlen, hogy nem egy, hanem két előadást kérünk. A legtöbb kutatót ugyanis jellemzi, hogy szívesen beszél témája kapcsán arról, hogy nagy témákról, egész paradigmákról, vagy éppen tudományterületekről hogyan gondolkodik – de arról is, hogy egy kisebb témában konkrétan milyen kutatási eredményei vannak. De ez sem kötelező: a felkért személy választhatja azt, hogy két nagy átfogó előadást tart, de azt is, hogy két konkrét kutatási eredményt mond el. Sőt azt is, hogy egyetlen előadást tart, technikai szünettel a rendelkezésre álló időben. Korunk szelleméhez illik, hogy ideálisnak azt tartjuk, hogyha az előadások után vagy közben a közönség számára tudományos vitára is mód nyílik – így a videofelvétel diskurzus közeget is dokumentál. Ellentétben az évtizedekkel ezelőtti előadásokkal: a fő eredmény nem a helybeni tapasztalat, hanem a videofelvétel, mely a netre kerül. Amely jó lesz arra, hogy néhány évtized múlva – akárcsak a Gólyavári esték  megmaradt tv-felvételei, https://videotorium.hu/hu/recordings/2093/golyavari-estek, vagy a „mindentudás egyeteme” már webkorszaki sorozata  https://mindentudas.hu/előadások.html eredményeképpen tanítványaink megérthessenek valamit abból, miért hatottak ránk mestereink. És hogy idősen tükörbe nézhessünk: milyenek voltunk fiatalon, középkorúan.

 

A Paletta előadás a következőt jelenti: meghívunk tudósokat, hogy szombatonként tartsanak két nagyobb előadást, (tulajdonképpen egy négy órás tudományos programot) szabadon választott témá(k)ban. A tudományos profilt, vagy újabb tudományos eredményeket bemutató előadásokat a szokásos módon akadémiai csatornákon meghírdetjük, de kifejezetten jó néven vesszük, ha a meghívott személy a maga köreiben, a maga csatornáin is terjeszti a saját előadása hírét.

 

Az előadások után a közönség számára tudományos vitára is mód nyílik, (fő szabályként 75 perc előadás 35 perc vita, 20 perc szünet, 75 perc előadás 35 perc vita strukturát javaslom, de tulajdonképpen mindenki úgy gazdálkodik a saját négy órás szakaszával, ahogyan kíván, ezen időkereten belül akár folyamatos interakció is lehetséges. A délelőtti előadások 9-kor, a délutániak 14-kor kezdődnek 13 és 14 között mindenképpen tartunk egy ebédszünetet – gondolva azokra, akik a délelőtti és délutáni eseményen is részt kívánnak venni.

 

Az előadások - és a hozzájuk kapcsolódó viták - videobook formájában is megjelennek, vágatlanul. A videobookhoz az előadó kívánságára csatolunk szöveges dokumentumot, vagy a kivetített pdf, ppt, prezi filet, handoutot stb.

 

A minden érdeklődő számára nyilvános és ingyenes, előzetes jelentkezést nem igénylő, s a VIII Dankó u 11-ben zajló Paletta előadások a Wesley doktori iskola előkészítőben ( https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola-elokeszito/ ) annak hallgatói számára kreditszerzőek is.

 

 

 

A várható program – illetve a lezajlott események videobookjai:

 

febr 15 de Kozma Tamás Bevezetés az oktatáspolitikába: alapok, szereplők, színterek.; A komparativ oktatáskutatás alapjai: Oktatási rendszerek, oktatási modellek http://oktatas.uni.hu/20200215.htm

febr 15 du Mink Júlia: Az áldozatvédelem, áldozatsegítés fő kérdései Magyarországon és Perintfalvi Rita: Az egyházon belüli szexuális bántalmazás http://oktatas.uni.hu/20200215.htm

márc 7 de Hrubos Ildikó: Felsőoktatás a 21. században http://oktatas.uni.hu/20200307.htm

márc 7 du Polonyi István: Az oktatás finanszírozása http://oktatas.uni.hu/20200307.htm

márc 14 de elmarad – Coronavirus Szilágyi-Gál Mihály:      Az álhírek és összeesküvéselméletek filozófiai vonatkozásai http://oktatas.uni.hu/20200314.htm

márc 14 du elmarad – Coronavirus Trencsényi László: A nevelés új színterei - sokszínű paletta. (Gyermekkultúra - gyerekmozgalmak) http://oktatas.uni.hu/20200314.htm

márc 21 de  elhalasztva – Coronavirus

márc 21 du  elhalasztva – Coronavirus

márc 28 de  elhalasztva – Coronavirus

márc 28 du  elhalasztva – Coronavirus

ápr 4 de  elhalasztva – Coronavirus

ápr 4 du elhalasztva – Coronavirus

ápr 18 de Biró Zsuzsanna Hanna

ápr 18 du Vattamány Gyula

ápr 25 de Bárdos Féltoronyi Miklós

ápr 25 du Majsai Tamás

május 2 de             Elmarad, mert: Theológiai konferencia

május 2 du             Elmarad, mert: Theológiai konferencia

május 9 de Gordon Győri János

május 9 du Hubai Péter: A kereszténység diadalának okairól Egyiptomban

május 16 de Mazsu János

május 16 du Szentpéteri Nagy Richárd

május 23 de Pétervári Kinga

május 23 du

május 30 de Lukács Péter: Hazai közoktatás-politikai trendek 2010-2020

május 30 du Horváth Zsuzsa: Szerzők és művek  a közoktatási irodalmi kánonjában - rögzülések, változások, konfliktusok

június 6 de

június 6 du KÖNYVVITADÉLUTÁN

június 13 de Vajda Mihály

június 13 du Borbély Pecze Bors Tibor: Pályacirkálás és átmeneti munkapiacok http://oktatas.uni.hu/20200404.htm

június 20 de

június 20 du

június 27 de Tibori Tímea http://oktatas.uni.hu/20200328.htm

június 27 du

július 11 de 1 Kamarás István: : Hittan, erkölcstan, embertan

július 11 du 2

július 18 de 3

július 18 du 4

július 25 de 5

július 25 du 6

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

szept 5

szept 5

szept 12 de Csepeli György: A magyar nčp mentális szociogrŕfiája

szept 12

szept 19

szept 19

szept 26 de Forrai Judit: Mikro és makrokozmosz kölcsönhatása a gyógyítás és gyógyulás szolgálatában

szept 26

okt 3

okt 3

okt 10

okt 10 du Karády Viktor

okt 17

okt 17

okt 24

okt 24

okt 31

okt 31

nov 7 de Csepregi András : Kereszténység és
demokrácia Bibó István gondolkodásában

nov 7

nov 14

nov 14

nov 21

nov 21

nov 28

nov 28 Gedő Éva: Történetírás és történetiség http://oktatas.uni.hu/20200404.htm

dec 5

dec 5

dec 12

dec 12

dec 19

dec 19

 

 

Az előadások várható témavilága:

 

Hrubos Ildikó Dsc

Fő téma: Felsőoktatás a 21. században

Altémák: ; A hallgatói létszámexpanzió. Tárgyszavak: az expanzió szakaszai, a felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása, az expanzió jövője; A nagy egyetemi modellek. Tárgyszavak: humboldti modell, napóleoni modell, amerikai modell, a modellek átalakulása ; Globalizáció . Tárgyszavak: nemzetközi hallgatói mobilitás, európai felsőoktatási térség, a BRICS országok és a fejlődő országok belépése, digitalizáció, a tudás természetének átalakulása  

 

B.Kádár Zsuzsanna PhD

Téma: Embermentés a vészkorszakban Tárgyszavak:          holokauszt; zsidóság; mentőházak

Téma: Nőtörténet a 20-21.században    Tárgyszavak:          gender; emancipáció; női szellemi elit

Téma: Intézménytörténet és politika       Tárgyszavak:          hatalom; pártélet; szakmaiság

Bánlaky Pál  CSc

Téma: A családszociológia alapjai          Tárgyszavak:          Család; szociológia, demográfia

Téma: Miért probléma a cigánykérdés? Romológiai alapok.  Tárgyszavak:          Etnikum, cigányság, szegénység

Téma: Politológia - a demokratikus politikai szerkezet jellemzői       Tárgyszavak:          Demokrácia, intézmények, eljárásmódok

Téma: Kisvárosok társdadalomtörténete (Baja és Esztergom példáján)          Tárgyszavak:          kisváros; társadalomtörténet; polgárosodás

Téma: Cigányok Magyarországon (történet és jelen helyzet) Tárgyszavak:          cigányság; szegénység; diszkrimináció

Téma:          Tárgyszavak:

Biró Zsuzsanna Hanna      PhD

Téma: Tudományszociológiai kutatások Tárgyszavak:          kutatásmódszertan, tudományos adattárak, kritikai önreflexió

Téma: Tanulmányi utak felekezeti meghatározottsága (19-20. század Magyarország)       Tárgyszavak:          oktatástörténet, történeti szociológia, iskolaválasztás

Téma: Szociológiai kutatások az oktatástörténet területén    Tárgyszavak:          kutatásmódszertan; történetszociológia; oktatástörténet

Téma: Felekezeti hovatartozás és tanári karrierek a 20. század első felében          Tárgyszavak:          professziótörténet; kollektív életútelemzés; elitkutatás

Téma: Elitadattárak rendszerezése (projektterv)        Tárgyszavak:          elitkutatás; adattár-katalógusok; kutatói szolgáltatások

Blandl Borbála        PhD

Téma: Transzcendentálfilozófiák  Tárgyszavak:          Immanuel Kant filozófiája; neokantianizmus; fenomenológia

Téma: Filozófiai antropológia és történelemfilozófia    Tárgyszavak:          XIX. és XX. század, filozófiai rendszerek, az ember fogalma

Téma: Mi a felvilágosodás?         Tárgyszavak:          Kant, Hegel és a Frankfurti Iskola szerint

Téma: A felvilágosodás fogalma   Tárgyszavak:          Kant, Hegel, Foucault

Téma: Filozófiai hermeneutika     Tárgyszavak:          Esztétika, kritika, XX. század

Téma: Kant antropológiája Tárgyszavak:          antropológia, történelemfilozófia, transzcendentálfilozófia

Borbély-Pecze Tibor Bors  Phd

Téma: Pályaorientációs rendszerek összehasonlító elemzése         Tárgyszavak:          pálya, rugalmasság, karrier

Téma: A pályaválasztás intézményi története a XX. század második felében Magyarországon     Tárgyszavak:          pályaválasztás, intézmények, fogalmak

Mink Júlia     PhD

Téma: Állam és egyház viszonya Magyarországon     Tárgyszavak:          állam; egyház; jog

Forrai Judit   DSc

Téma: Mikro és makrokozmosz kölcsönhatása a gyógyítás és gyógyulás szolgálatában         Tárgyszavak:          természeti jelenségek, megfigyelések, összefüggések értelmezése

Téma: Női szerepek 1. az első orvosnők megjelenése a munkaerőpiacon és integrálódási nehézségek orvosi szakmákban  Tárgyszavak:          női szerepvállalások, orvosi szakma, vallási megoszlás

Téma: Női szerepek 2. prostitúció, a létező valóság    Tárgyszavak:          fogalmi meghatározás, hálózatok, társadalmi válaszok

Galántai Zoltán       PhD

Téma: Titkosítás és matematika  Tárgyszavak:          titkosítás, matematika, steganográfia

Gáspár Csaba László       PhD

Téma: A vallás fogalma     Tárgyszavak:          transzcendencia; kinyilatkoztatás; tudat

Téma: Filozófia és teológia: azonosságok és különbözőségek         Tárgyszavak:          immanencia; tudat, értelem

Téma: Antropológiai állandó-e a vallásosság?   Tárgyszavak:          autonómia; akarat; világra nyitottság

Gedő Éva     PhD

Téma: Szabadság és döntés Sartre-nál  Tárgyszavak:          szabadság, döntés, rosszhiszeműség

Téma: A politikum fogalma Tárgyszavak:          politika, erőszak, Carl Schmitt

Téma: A német történészvita       Tárgyszavak:          nemzetiszocializmus, historizmus, Habermas

Téma: A populizmus elmélete      Tárgyszavak:          populizmus, liberalizmus, politikum

Téma: Német történészvita          Tárgyszavak:          nemzetiszocializmus, historizmus, Habermas

Téma: A politikum fogalma Tárgyszavak:          Carl Schmitt, Chantal Mouffe, erőszak

Téma: A politikum fogalma Tárgyszavak:          erőszak, normativitás, Carl Schmitt

Téma: Szabadság és rosszhiszeműség Sartre-nál      Tárgyszavak:          szabadság, döntés, Sartre

Téma: Foucault hatalomfelfogása Tárgyszavak:          hatalom, Foucault, posztmodern

Hajdu Tibor   DSc

Téma: A Horthy korszak jellegéről          Tárgyszavak:          konzervativizmus; fasizmus; militarizmus

Téma: Szocialista mozgalom, pártok a két háború közti Mo-n         Tárgyszavak:          Hamis narratívák; az ellenséges, a szociáldemokrata, a kommunista

Téma: 1944: utam a pesti gettóba és a gettóból         Tárgyszavak:          Gyermekotthonok; Bejárat a Klauzál téren; kijárat nélkül

Hubai Péter  CSc

Téma: Mi a vallás?  Tárgyszavak:          Isten/isten; vallás; mágia

Téma: Kopt apokrifek Nubiából    Tárgyszavak:          kopt; apokrif; Nubia

Jakab Attila   PhD

Téma: Az ókereszténység intézményesülése az első három században          Tárgyszavak:          közösségiség, püspök, szolgálattevők

Kamarás István      DSc

Téma: Hittan, erkölcstan, embertan       Tárgyszavak:          oktatásszociológia; vallásszociológia; pedagógia

Téma: Vallásosság és habitus      Tárgyszavak:          allásszociológia; értékrend; életmód

Téma: Egy frencpápista egyházreform esélye hazánlban      Tárgyszavak:          Egyházszociológia; vallásszociológia; katolikus

Kozma Tamás        PhD, DSc

Téma: Bevezetés az oktatáspolitikába: alapok, szereplők, színterek          Tárgyszavak:          szakpolitika; oktatáspolitikai aktorok; oktatáspolitikai színterek

Téma: A komparativ oktatáskutatás alapjai      Tárgyszavak:          összehasonlító pedagógia; oktatási rendszer; oktatási modellek

Téma: Innováció és tanulás         Tárgyszavak:          Társadalmi innováció; kisváros; felsőoktatás

Téma: A nevelésszociológia alapjai        Tárgyszavak:          Kultúra; személyiség; szocializáció

Téma: Bevezetés az oktatás politológiájába     Tárgyszavak:          Politika; az oktatáspolitika aktorai; az oktatáspolitika arénái

Téma: Oktatási rendszerek komparativ megközelítésben     Tárgyszavak:          Kontinentális rendszerek; transzatlanti rendszerek; harmadik világ rendszerei

Lukács Péter          CSc

Téma: Esélyegyenlőség, méltányosság az utóbbi 10 év magyar oktatáspolitikájában          Tárgyszavak:          esélyegyenlőség, méltányosság, oktatáspolitika

Téma: Bölcsőde- és óvodapolitika Magyarországon, 2010-19         Tárgyszavak:          bölcsőde, óvoda, oktatáspolitika

Téma: Világnézeti semlegesség az iskolában? Tárgyszavak:          Állami iskolák, felekezeti iskolák, világnézeti semlegesség

Majsai Tamás         CSc

Téma: Theológia, egyházak, antiszemitizmus (fókuszpontok)         Tárgyszavak:          antiszemitizmus; antijudaizmus; Biblia

Téma: A theológiai „zsidótalanítás” XIX-XX. sz.-i programja  Tárgyszavak:          "Ó"-szövetség; Marcion; Deutsche Christen

Téma: A zsidó-keresztény kapcsolat- és distanciatörténet fontosabb állomásai az első századokban   Tárgyszavak:          Biblia; Jabne; Birkat ha-Minim

Téma: Theológia, egyházak, antiszemitizmus (fókuszpontok)         Tárgyszavak:          antiszemitizmus; antijudaizmus; Biblia

Téma: A theológiai „zsidótalanítás” XIX-XX. sz.-i programja  Tárgyszavak:          "Ó"-szövetség; Marcion; Deutsche Christen

Téma: A zsidó-keresztény kapcsolat- és distanciatörténet fontosabb állomásai az első századokban   Tárgyszavak:          Biblia; Jabne; Birkat ha-Minim

Téma: Theológia, egyházak, antiszemitizmus (fókuszpontok)         Tárgyszavak:          antiszemitizmus; antijudaizmus; Biblia

Téma: A theológiai „zsidótalanítás” XIX-XX. sz.-i programja  Tárgyszavak:          "Ó"-szövetség; Marcion; Deutsche Christen

Mazsu János          CSc

Téma: HGIS - királyi út a társadalomtörténeti kutatásokban?          Tárgyszavak:          spatial turn; GIS; kutatásmódszertan

Téma: A zsidó modernizáció tér- és társadalomszerkezeti alakzatai          Tárgyszavak:          várostörténet; betelepedés; lakóhelyi szegregáció

Téma: Értelmiség és társadalmi mobilitás         Tárgyszavak:          értelmiségkoncepciók; modernizációs utak; iskola és társadalmi mobilitás

Téma: Értelmiségtörténet - értelmiségszociológia       Tárgyszavak:          Modernizáció; értelmiségfogalom; elméletek/recepciók;

Téma: A magyar értelmiség mobilitási viszonyai 1867-1918  Tárgyszavak:          Rétegződés; foglalkozáscsoportok; iskolarendszer

Téma: Volt-e demográfiai forradalom Magyarországon?       Tárgyszavak:          Fogalmak-módszertan; iparosodás és demográfiai átmenet; korfa

Nagy Péter Tibor    DSc

Téma: A társadalmi rétegződés felekezeti indikátorai  Tárgyszavak:          népszámlálások 1869-1941; iskolai statisztika; személysoros adatbázisok

Téma: Az empirikus vallásszociológia három fő kérdése       Tárgyszavak:          felekezettagság jelentése a szociológiában; a templomjárási gyakoriság (és más viselkedési tényezők) jelentése; a világnézeti önbesorolás

Téma: Vallásváltoztatás, vallástalanodás, vallásossá válás   Tárgyszavak:          változás az egyéni életúton; változás a nemzedékek között;

Pétervári Kinga       Phd

Téma: Jogi gondolkodas    Tárgyszavak:          Szövegértelmezés; bírói értelmezés; jogalkotás

Téma: Jogi értelmezés      Tárgyszavak:          Szövegolvasás; érvelés;

Téma: Jogértelmezés és jogalkotás       Tárgyszavak:          Vélelem; fikció; interpretació

Téma: Jogi szövegolvasás Tárgyszavak:          jogértelmezés; laikus; érdekérvényesítés

Téma: Bizonyítás    Tárgyszavak:          szabályozott eljárás; szabad mérleglés; meggyőzés

Téma:          Tárgyszavak:

Polónyi István         CSc

Téma: Az oktatás gazdaságtan alapjai   Tárgyszavak:          ki miért finanszírozza az oktatást?

Téma: Az oktatás egyéni és társadalmi hasznai         Tárgyszavak:          jövedelem és oktatás, gazdasági társadalmi haladás és az oktatás

Téma: Hogyan finanszírozzuk az oktatást        Tárgyszavak:          költségmegosztás; tandíj; voucher; hitel

Somlai Péter DSc

Téma: A haladás eszméjének fordulatai Tárgyszavak:          haladás; tudomány; történelem;

Szentpéteri Nagy Richard  PhD

Téma: A társadalmi szerződés     Tárgyszavak:          Hatalommegosztás; alapjogok; alkotmány

Téma: Politikai szociológia és etika        Tárgyszavak:          Legitimitás; felelősség; politikai pártok

Téma: A politika rendszerei          Tárgyszavak:          Pártrendszer; választási rendszer; kormányzati rendszer

Téma: Politikai ideológiák   Tárgyszavak:          Liberalizmus; konzervativizmus; szocializmus

Téma: Pártok és pártrendszerek  Tárgyszavak:          Tömegpártok; törésvonalak; versengő rendszerek

Téma: A kormányforma     Tárgyszavak:          Parlamentáris; elnöki; félelnöki

Szilágyi-Gál Mihály  Phd

Téma: Az álhírek és összeesküvéselméletek filozófiai vonatkozásai          Tárgyszavak:          álhír, tudás, cáfolat

Téma: Hannah Arendt politikafilozófiája  Tárgyszavak:          cselekvés, közösség, egyén,

Téma: Szabad szólás és gyűlölet Tárgyszavak:          szólásszabadság, gyűlöletbeszéd, erőszak

Téma: Szólásszabadság magyar és nemzetközi kontextusban       Tárgyszavak:          szólásszabadság, sajtószabadság, gyűlöletbeszéd

Téma: Modern politikai retorika    Tárgyszavak:          politikai kommunikáció, retorika, politikai cselekvés, szimbolikus politika

Téma:          Tárgyszavak:

Tibori Timea CSc

Téma: Életmód, életstílus modellek a hazai társadalomkutatásban (1960-2010)          Tárgyszavak:          életmód, életminőség, életstílus

Téma: A hazai kultúrakutatások és hatásuk az intézmények működésére          Tárgyszavak:          elit- és tömegkultúra, művelődés- és művészetszoociológia

Téma: Szabadidős kutatások és hatásuk az ifjúságkutatásokra      Tárgyszavak:          időmérleg, szabadidő - társadalmi idő, ifjúság

Trencsenyi Laszlo   PhD

Téma: A neveleselmelet alapkerdesei    Tárgyszavak:          Celracionalitas; onrendelkezes; LWL

Téma: Mi is az a gyermekkultura?         Tárgyszavak:          Gyermekkultura, 5K, posztmodern

Téma: Gyerekmozgalmak  Tárgyszavak:          Gyermek evszazada; mozgalmak; szervezetek

Téma: Iskola-forradalmak  Tárgyszavak:          tömegoktatás; reformpedagógia; alternatív pedagógiák

Téma: Mi is az a gyermekkultúra Tárgyszavak:          gyermekkultúra; alkotás, fogyasztás

Téma: Serdülőmozgalmak Tárgyszavak:          urbanizáció; mozgalom; szervezet

Vattamány Gyula    PhD

Téma: Laudiceai Apollinariosz mint judaizáló keresztény?     Tárgyszavak:          zsidó-keresztény kapcsolatok; judaizáló keresztények; Római levél kommentár

Téma: Laodikeai Apollinariosz: egy kettős (?) identitás nyomában   Tárgyszavak:          keresztény zsidóellenesség, judaizáló keresztények, Római levél

Wildmann János     PhD habil.

Téma: Az egyház helyzetének társadalomtudományi elemzése      Tárgyszavak:          kairológia; vallásszociológia; szociálpszichológia

Téma: Az egyházi cselekvés teológiai célmeghatározása      Tárgyszavak:          kriteriológia; primercélok; szekundercélok

Téma: Pasztorális cselekvési modellek   Tárgyszavak:          praxeológia; lelkipásztorkodás; gyülekezet

Yossi Korazim-Korosy       PhD

Téma: Interdisciplinaris Kozossegi Eggyutmukodes    Tárgyszavak: