Vallásszociológiai körkép

 

A rendezvénysorozatot a  Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet (mely  90-es évekbeli kutatási előzmények után 2007-ben jött létre, vezetője Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, az MTA doktora) kezdeményezte.

A rendezvénysorozat egyrészt a vallásszociológia mint professzió alternatíváit mutatja be, másrészt a vallás és társadalom összefüggésrendszerét kutató rokontudományi törekvéseket. A rendezvények különböző hosszúságúak – s részben más Wesley-s sorozatokba is illeszkednek. Minden rendezvény nyilvános. A rendezvényeken való részvétel – BA, MA, PhD hallgatóknak kreditszerző. (A kreditszerzés feltétele rövid beszámoló írás a rendezvényről. A rövidség úgy értendő, hogy egy 50 perces rendezvényről nagyságrendileg 5000 karakteres egy 100 perces rendezvényről nagyságrendileg 10000 karakteres beszámoló várható el.)

 

2022-es rendezvényeink:

 

2022 november 26 16.15-17.45
Vallásszociológiai körkép
http://oktatas.uni.hu/20221126.htm

(Belépés a rendezvény kezdete előtti percekben a http://oktatas.uni.hu/20221126_belepokod.htm

 

2022. november 11-12
Egyház- és valláskutatási könyvvitanap
https://docs.google.com/forms/d/1epfzQT7uAUAGJFeJEdWqnUG8DSoFGM8C_eDn3zlELXM
http://oktatas.uni.hu/20221111.htm

 

2022 november 5 8-11.15-ig
Vallásszociológiai körkép
http://oktatas.uni.hu/20221105.htm

(Belépés a rendezvény kezdete előtti percekben a http://oktatas.uni.hu/20221105_belepokod.htm

 

 

2022 augusztus 31
Jelentkezési határidő  Egyház- és valláskutatási könyvvitanap  2022. november 11-12 rendezvényre
https://docs.google.com/forms/d/1epfzQT7uAUAGJFeJEdWqnUG8DSoFGM8C_eDn3zlELXM
http://oktatas.uni.hu/20221111.htm

 

2022.10.02

Nagy, Péter Tibor

Zsidó elitek (2022)

Előadás, Schweitzer József évszázada. WJLF konferencia., Budapest 2022.10.02-03,

 https://www.youtube.com/watch?v=52QL--IKgZo  

 

2022 október 2-3
Schweitzer József évszázada . Újabb kutatások  a magyar zsidóság történetének köréből c konferencia
http://oktatas.uni.hu/20221002.htm

 

 

2022 szept 4

Nekrológ

Rodney William Stark (1934-2022) a modern vallásszociológia egyik legnevesebb képviselője volt. A rational choice theory-t alkalmazta a vallásszociológiában. Glock mellett kezdte a Berkeley-n –ez az a Glock, akiről minden hallgatónk tanul, mint a vallási élet dimenzióinak leírójáról – nyilván nem véletlen témaválasztással: a vallási partikularizáció (nagyjából: fundamentalizmus) és a keresztény antiszemitizmus kérdésköreivel foglalkozott. Azután – 1970 után – elkezdett azzal foglalkozni, hogy a vallási döntések – mármint a vallásosság választása és a vallási csoportok közötti választás - az embereknél jórészt racionális döntésként értelmezhető, éppúgy összefügg az egyének pszichológiai „érdekeltségeivel”, mint magának a vallásosságnak és az egyes felekezeteknek a társadalmi szerveződéseivel, politikai beágyazottságával. Úgy gondolta, hogy a vallási döntéseket ugyanúgy kell értelmeznünk, mint kulturális, gazdasági, politikai döntéseinket. Nézeteit a zsidóság és kereszténység ókori történetére is sikerrel alkalmazta.

„Nekem gondjaim vannak a hittel" - mondta 2004-ben. "Erre nem vagyok büszke. Nem hiszem, hogy ettől lennék értelmiségi. Hinnék, ha tudnék, és lehet, hogy még életem vége előtt képes leszek rá." A Washingtoni Egyetemről a Baptista egyház tulajdonában álló Baylor Egyetemre ment át, ahol a Vallástudományi Intézet társigazgatója lett. 2007-ben azt mondta, hogy bár baptistává nem válhat, valamiféle személyes hitről beszélhet. " Keresztény voltam" - mondta. "Azt hiszem, a "független keresztény" a legjobb leírás a jelenlegi helyzetemre".

Kétszer találkoztam vele még a kilencvenes években. Ha vallásszociológus lettem, jelentős részben neki – igazságkeresésének, a lelkiismereti és vallásszabadság iránti mély elkötelezettségének, irracionalizmust elutasító habitusának köszönhető: mintát adott vele.

 

2022 szeptember 2
A felvilágosodás és polgárosodás kutatása / viták a 18-19 . századi témájú történeti szakkönyvekről /  online konferencia
http://oktatas.uni.hu/20220902.htm

 

 

2022 junius 2

Nagy Péter Tibor (WJLF): A multikonfesszionalitás új jelentései

Elhnagzott "Kit érdekel még a szociológia?, 2022 junius 2-3

https://youtu.be/JWybPIBsrBg

 

2022 május 29

Egyház- és valláskutatási könyvvitanap

Fazekas Csaba, Paksa Rudolf, Kamarás István, Bögre Zsuzsa, Bartók Zsófia Ágnes, Balázs Mihály, Jakab Attila, Gábor György, Klestenitz Tibor, Petrás Éva, Izsák Norbert, Lévai Csaba, Nagy Péter Tibor, Csepeli György, Szathmári Botond, Birtalan Ágnes, Perintfalvi Rita, Móricz Nikolett

http://oktatas.uni.hu/20220529.htm

 

2022 ápr 22 16.30 Wesley Vallásszociológiai körkép

Schweitzer Gábor: Az Alaptörvény vallási üzenetei

http://oktatas.uni.hu/20220422.htm

2022 április

Megjelent a Magyar Elektronikus Könyvtárban a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont Szociológiai dolgozatok című sorozatának 13. kötete, Jakab Attila munkája, melynek szerkesztési munkálatait Wintermantel Balázs doktori iskola előkészítőnk hallgatója végezte. Címe: Magyar és keresztény ország : Keresztény felekezetek és antiszemitizmus a Horthy-korszakban . A 323 oldalas kötet innen érhető el: https://mek.oszk.hu/22200/22299/

 

Március 20 Vas du 14 Palettaelőadás !  Biró Tamás: A Rabbiképző "nyelvi tájképe" fennállásának első évtizedeiben

http://oktatas.uni.hu/20220320.htm

 

 

2022 Március 18 péntek 16.30 h.

Bognár Bulcsuval és Kamarás Istvánnal

VIDEOBOOK: https://youtu.be/QlkNyxsagXo

Vallásszociológiai körkép

 

2022 január 20 csütörtök 9 óra

 Állam, egyházak, oktatás

http://oktatas.uni.hu/20220120.htm

 

A 2011-2021-s évtized rendezvényei abc-ben – előadások esetében az előadók neve szerint, könyvviták esetében könyvcím szerint – láthatók.