Doktori iskola előkészítő programok 2019 ősze óta

 

„Tanórák” nem nyilvánosak

 

Blandl Borbála: A transzcendentálfilozófiák története

Blandl Borbála: A transzcendentálfilozófiák története II.

Blandl Borbála: A felvilágosodás fogalma Kanttól Foucault-ig 

Majsai Tamás: A Soá és a kereszténység

Majsai Tamás: Zsidó-keresztény kapcsolattörténet I.

Majsai Tamás: A keresztény antiszemitizmus és zsidószimpátia forrásai és az ún. zsidómisszió

Majsai Tamás: Magyarországi egyházak és a Soá (a történtek egyes aspektusai)

 

B. Kádár Zsuzsanna: A magyar holocaust fő kérdései

 

Joó Mária: Posztmodern politikai filozófiák: feminizmus.

 

Gáspár Csaba László:Értelmes-e vallásosnak lenni korunkban.

 

+ 2019 őszén nem nyilvános Palettaelőadások


Nyilvános műfajok

 

Megemlékezések

 

Második világháború vége - megemlékezés

http://oktatas.uni.hu/20200902.htm

 

Hetvenöt éve szabadult fel a pesti gettó

http://oktatas.uni.hu/20200119.htm

 

Megemlékezés Hernádi Miklós, Papp Gábor és Szigeti Jenő kollégáinkról

http://oktatas.uni.hu/20200928.htm

 


Szakkonferenciák: (B. Kádár Zsuzsaval)

 

1945 évforduló

Hetvenöt éve szabadult fel Auschwitz – a Soáh utóélete

http://oktatas.uni.hu/20200126.htm

Hetvenöt éve szabadult fel Európa. Magyarország felszabadulása

http://oktatas.uni.hu/20200405.htm

Hetvenöt éve szabadult fel Budapest

http://oktatas.uni.hu/20200209.htm

 

hazai évfordulók

Horthy Budapesten

http://oktatas.uni.hu/20200301.htm

Száz éves a numerus clausus

http://oktatas.uni.hu/20200621.htm

Száz éve Orgoványnál. Konferencia az európai és magyar pogromok történetéről

http://oktatas.uni.hu/20191110.htm

Rendszerváltás – 1989 – az oktatás átalakulása kerekasztal

http://oktatas.uni.hu/20190918.htm

Liberális győzelem a fővárosban - konferencia

http://oktatas.uni.hu/20200927.htm

 

Mai kihivások

A levert forradalom felszámolt intézete

http://oktatas.uni.hu/20191215.htm

(MTA albiz-gal, 56-os intzettel)Populizmus és emlékezetpolitika, populizmus és történelmi közgondolkodás

http://oktatas.uni.hu/20191213.htm

(Háttér társasággal közösen): Az LMBTQI emberek a társadalomban

http://oktatas.uni.hu/20191124.htm

 

Személyes tisztelgések

Csákó Mihály emlékkonferencia (ELTE TÁTKkal)

http://oktatas.uni.hu/20200131.htm

Soros György – 90

https://archive.org/details/Soros_90

 

Világtörténelmi évfordulók

2019.10.06.

Vallási sokszínűség az indiai szubkontinensen – világnézet, vallás, egyház a történelemben

Százötven éve született Mahatma Gandhi

http://oktatas.uni.hu/20191006.htm

2019.09.29.

A napóleoni Franciaország – világnézet, vallás, egyház a történelemben

(Napóleon születésének kétszázötvenedik évfordulója)

http://oktatas.uni.hu/20190929.htm

2019.10.27.

A viktoriánus Anglia – világnézet, vallás, egyház a történelemben

(Viktória királynő születésének kétszázadik évfordulója)

http://oktatas.uni.hu/20191027.htm

2019.09.22.

Weimar 100 – világnézet, vallás, egyház a történelemben

http://oktatas.uni.hu/20190922.htm

2020.02.23

Beatles kerekasztal (75 éve oszlott fel)

http://oktatas.uni.hu/20200223a.htm

 

Sorozatok

Kamenyec Podolszkij emlékezete (Majsai Tamás vezette intézettel)

http://oktatas.uni.hu/20191011.htm

Tudománytörténeti konferenciasorozat (INTERCO-SSH) :

Filozófia és szociológia

http://oktatas.uni.hu/20191121.htm

Kutatók éjszakája

https://wesley.hu/kutatok-ejszakaja-2019/

Wesley tudományos körkép – 1-2

http://oktatas.uni.hu/20191106.htm

Jichák Rabin emlékezete - 25 éve gyilkolták meg a közel-keleti békefolyamat szimbólumává vált miniszterelnököt

http://oktatas.uni.hu/20201107.htm

Golda Meir és kora – világnézet, vallás, egyház a történelemben

Ötven éve lett izraeli miniszterelnök Golda Meir

http://oktatas.uni.hu/20191117.htm

 

Educatio partnership

Árnyékoktatás (A kapcsolódó Educatio(R) számot szerk: Biró Zsuzsanna Hanna és Gordon Győri János)

http://oktatas.uni.hu/20200423.htm

 

Wesley lectures (Pecze Tibor Borssal)

 

Yossi Korazim-Kőrösy : Interdisciplinary collaborations in social science

http://oktatas.uni.hu/20200914.htm

Peter Tibor NAGY: Three goals of Hungarian educational policy in 2010s

http://oktatas.uni.hu/20200718.htm

https://archive.org/download/conferences_2018/20200718.pdf

Tibor Bors BORBÉLY-PECZE The Future of the Labour Market & Public Employment Services.  A Global Review

http://oktatas.uni.hu/20200704.htm

 

Tudományelmélet

Bukovics István: Kutatásmódszertan

http://oktatas.uni.hu/20201121.htm

Forrai Gábor: Tudományelmélet

http://oktatas.uni.hu/20201114.htm

Nagy Péter Tibor: Társadalomtudományi hálózatok

http://oktatas.uni.hu/20201107.htm

 

Könyvviták

Könyvvita Karády Viktor könyvéről (kiadóval közös)

http://oktatas.uni.hu/20201125.htm

Könyvvita Polonyi István könyvéről

http://oktatas.uni.hu/20201115.htm

Goldziher_szalon (ORZSE-WJLF közös rendezvény) : Szlukovényi Katalin: Irónia, önirónia és humor a huszadik századi zsidó amerikai prózában címü kötete vitája

http://oktatas.uni.hu/20200910.htm

Oktatásszociológiai könyvviták: Szüdi János könyvének vitája – opponensek Lukács Péter, Trencsényi László

http://oktatas.uni.hu/20200309.htm

 

Palettaelőadások (csak 2020-tól nyilvános)

vallás és környéke

Vattamány Gyula: IV. századi judaizáló keresztények

http://oktatas.uni.hu/20200523.htm

Hubai Péter: A kereszténység diadalának okairól Egyiptomban

http://oktatas.uni.hu/20200509.htm

Wildmann János:  Bevezetés a gyakorlati teológiába

http://oktatas.uni.hu/20201121.htm

Mink Júlia: A jogállam és a szekuláris állam lebontása Magyarországon

http://oktatas.uni.hu/20201114.htm

Csepregi András : Kereszténység és demokrácia Bibó István gondolkodásában

http://oktatas.uni.hu/20201107.htm

Fazekas Csaba: Prohászka és a szélsőjobboldali radikálisok az 1920-as években

http://oktatas.uni.hu/20201024.htm

Perintfalvi Rita: Az egyházon belüli szexuális bántalmazás

http://oktatas.uni.hu/20200215.htm

Bárdos Féltoronyi Miklós: Törökország: vallások és az állam

http://oktatas.uni.hu/20200425.htm

Kamarás István: Hittan, erkölcstan, embertan

http://oktatas.uni.hu/20200711.htm

 

 

oktatás és környéke

Biró Zsuzsanna Hanna: Befogadó iskola = befogadó társadalom. Az "Inclusion4Schools" Horizon 2020 projekt bemutatása

http://oktatas.uni.hu/20201107.htm

Nahalka István: A mérés lehetősége és lehetetlensége a pedagógiában és a pszichológiában.

http://oktatas.uni.hu/20200919.htm

Nahalka István: A közoktatás tartalmi szabályozásának két rivális paradigmája neveléstudományi megközelítésben.

http://oktatas.uni.hu/20200919.htm

Kárpáti Andrea: "Jelképek erdején át..." - A kamaszok képi nyelve

http://oktatas.uni.hu/20200912.htm

Ollé János Neveléstudomány vagy pedagógia? “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzés

http://oktatas.uni.hu/20200711.htm

Nagy Péter Tibor: Oktatás és politika a két világháború között

http://oktatas.uni.hu/20200704.htm

Kozma Tamás Bevezetés az oktatáspolitikába: alapok, szereplők, színterek.;

http://oktatas.uni.hu/20200215.htm

Kozma Tamás  A komparativ oktatáskutatás alapjai: Oktatási rendszerek, oktatási modellek

http://oktatas.uni.hu/20200215.htm

Nagy Péter Tibor: A 2010-es évek magyar oktatáspolitikájának három célja

https://youtu.be/SsiaG-deTs4

Trencsényi László: A nevelés új színterei – sokszínű paletta. (Gyermekkultúra – gyerekmozgalmak)

http://oktatas.uni.hu/20200620.htm

Lukács Péter: Hazai közoktatás-politikai trendek 2010-2020

http://oktatas.uni.hu/20200530.htm

Horváth Zsuzsanna: Szerzők és művek a közoktatási irodalmi kánonjában - rögzülések, változások, konfliktusok

http://oktatas.uni.hu/20200530.htm

Gordon Győri János: Szépség és szörnyeteg: 4 ellentmondásos jelenség az oktatás világában

http://oktatas.uni.hu/20200509.htm

Hrubos Ildikó: Felsőoktatás a 21. században

http://oktatas.uni.hu/20200307.htm

Polónyi István: Az oktatás finanszírozása

http://oktatas.uni.hu/20200307.htm

 

 

történelem

Hajdu Tibor: Trianon hazugságok

http://oktatas.uni.hu/20201010.htm

Hajdu Tibor: A magyar kommunista párt őszinte története (1918-1949)

http://oktatas.uni.hu/20201010.htm

Géczi János:  Az európai történeti világképek-emberképek-műveltségképek

http://oktatas.uni.hu/20200903.htm

Géczi János: Ikonológiai esettanulmány: a reneszánsz vitalista világkép-emberkép

http://oktatas.uni.hu/20200903.htm

Forrai Judit: Mikro és makrokozmosz kölcsönhatása a gyógyítás és gyógyulás szolgálatában

http://oktatas.uni.hu/20200926.htm

Mazsu János: Értelmiségtörténet - értelmiségszociológia

http://oktatas.uni.hu/20200516.htm

 

Társadalomtudományok

Csepeli György: A magyar nep mentális szociografiája

http://oktatas.uni.hu/20200912.htm

Mink Júlia: Az áldozatvédelem, áldozatsegítés fő kérdései Magyarországon

http://oktatas.uni.hu/20200215.htm

Tibori Tímea: Álomból valóság. Életmód – elmélet és gyakorlat

http://oktatas.uni.hu/20200627.htm

Forray R Katalin: Modern cigánykutatások

http://oktatas.uni.hu/20200627.htm

Borbély Pecze Bors Tibor: Pályacirkálás és átmeneti munkapiacok

http://oktatas.uni.hu/20200613.htm

Pétervári Kinga: Szuverenitás kontra joguralom?

http://oktatas.uni.hu/20200613.htm

Szentpéteri Nagy Richárd: A politika rendszerei

http://oktatas.uni.hu/20200516.htm

Pléh Csaba:  A nyelvi megértés folyamata: információ és szabályok,

http://oktatas.uni.hu/20201017.htm

Pléh Csaba: Az emberkép vitái és a mai pszichológia jövője

http://oktatas.uni.hu/20201017.htm

 

Filozófia

Szilágyi-Gál Mihály: Az álhírek és összeesküvéselméletek filozófiai vonatkozásai

http://oktatas.uni.hu/20200606.htm

Blandl Borbála: A felvilágosodás fogalma
http://oktatas.uni.hu/20201128.htm

Gedő Éva: Történetírás és történetiség
http://oktatas.uni.hu/20201128.htm

 

 

 

 

 

SZOC INTÉZET

Tagjaink publikációs aktvitása:

Kifejezetten az intélezet által kötődik a Wesleyhez

Bárdos-Féltoronyi Miklós, tudományos tanácsadó (Belgium)

B. Kádár Zsuzsanna, tudományos főmunkatárs

Bendzsák Csaba, tudományos munkatárs (mostantól: inclusion4schools)

Eörsi László, tudományos főmunkatárs

Fekete Szabolcs tudományos főmunkatárs

Gedő Éva, egyetemi docens

Kamarás István, egyetemi tanár

Karády Viktor, egyetemi tanár

Kiss Erika Mártha tudományos főmunkatárs

Kőry Ágnes, tudományos főmunkatárs (Nagy Britannia)

Mandel Kinga Magdolna tudományos főmunkatárs

Morvai Tünde tudományos főmunkatárs

Pétervári Kinga tudományos főmunkatárs

Szegő Iván Miklós, tudományos főmunkatárs

Szentpéteri Nagy Richárd, tudományos főmunkatárs

Szilárd István Pál egyetemi tanár

Szücs László Gergely, tudományos főmunkatárs

Troján Anna, tudományos főmunkatárs  (Nagy Britannia)

 

+ Wesleyről megtisztelnek

Biró Zsuzsanna Hanna, tudományos főmunkatárs

Csákó Mihály, egyetemi docens  (1941-2019)

Horváthné Balogh Edina, tudományos munkatárs

Lukács Péter, egyetemi tanár

Majsai Tamás, egyetemi tanár

Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár

Wildmann János, egyetemi docens

 

Elit kutatások

Karády-Nagy: tud szoc

B Kádár-Nagy: színműv

Karády : határon túli

 

OTKA kisérletek (Kádár Zs, Nagy PT)

 

Nemzetközi kutatások

 

Interco ssh, elites08 utóélete

NOVAMIGRA projekt (Jaksa, Gedő, Fekete, Nagy)

Konf:

Round table discussion on populism and migration

http://oktatas.uni.hu/20200311.htm

Novamigra conference – Populism and migration

http://oktatas.uni.hu/20200310.htm

Webinars:

Migration and xenophobia with Sík Endre:

http://oktatas.uni.hu/20200219.htm

Relationship between migration and populism. A Comparative analysis of France and Germany with Eva Gedő and Éva Szénási

https://wesley.hu/novamigra-webinar/

What is populism? with Éva Gedő

https://wesley.hu/novamigra-webinar/

Matter over Mind – Populism: an appeal to numbers with János Salamon

https://wesley.hu/novamigra-webinar/

Migration as an international phenomenon  with Melegh Attila

http://oktatas.uni.hu/20200226.htm